Kurssat

 

Sámi lohkanguovddáš fállá kurssaid, ráđđeaddima ja bagadallama mii heivehuvvo mánáidgárdde- ja vuođđoskuvlla dássái, ja maiddái joatkkaoahpahussii.

Vállje fáttá dás dahje árval ieš makkár kursii lea beroštupmi:

Kurssat:

 • Mánáid njálmmálaš giellaovdáneapmi | M/S*
 • Ráhkkanit oahppat ja čállit | M/S
  - Movt bargat mánáidgárddis ja skuvllas gielalaš diđolašvuođa ovddidit
 • Movt oahpahit sámegiela lohkat ja čállit smávvaskuvllas | Sá
 • Lohkanstrategiijat ja oahppanstrategiijat | S
  - Movt ávkin atnit lohkan- ja čállinmáhtu oahpadettiin fágaid
 • Movt sáhttá bargat lohkamiin ja čállimiin bajit dásiin | S-g-n-j
  - Viidáseappot ovdánahttit lohkan ja čállima
  - Strategiijaid oahppat eambbo lohkat ja čállit
 • Movt oažžut movtta čállit sámegillii | M/S
  - Smávvaskuvlla dásis gitta bajit dásiide
 • AGOR/MAGE (TRAS) kursa mánáidgárddiide | M/Sá
 • Digitála oahpponeavvut ja resurssat | M/S
  - Vejolaš vuogit ja čovdosat
  - Du prošeakta: movt bargat?
 • Giellalávgunmetodihkkakursa | M/S
 • Gáiddusoahpahusmetodihkka | S

 

Sámi lohkanguovddáš fállá kurssaid, ráđđeaddima ja bagadallama mii heivehuvvo mánáidgárdde- ja vuođđoskuvlla dássái, ja maiddái joatkkaoahpahussii.
Jus mánáidgárdi dahje skuvla dáhttu bagadallama dahje ráđđeaddima, de áinnas sávvat dat čatno kursafáttáid oktavuhtii. Fáttát sáhttet leat áššit mat gusket oppalaččat sámegiela lohkan- ja čállinoahpahussii dahje čiekŋudit dihto áššiide mat gullet dasa. Maiddái fáttát mat dorjot lohkan- ja čállinoahpahusa gullet dán vuollái. Eará guovddáš fáttát sáhttet leat guovttegielalašvuohta ja giellaoahpahus.

 

*Čilgehusat makkár oahpahusdássái fáttát sohpet:

S: Skuvla á: Álgodássi g: Gaskadássi j: Joatkkaoahpahus n: Nuoraidskuvla

M: Mánáidgárdi

 

Jus leat eará sávaldagat go mat dás čužžot, sáhttá diŋgojumi bokte heivehit kurssaid, sihke fáttáid ja áiggi dáfus. Kurssat sáhttet bistit moatti diimmus gitta moatti beaivái.

Ulbmiljoavku:

 • Mánáidgárdebargit, ovdaskuvlaoahpaheaddjit, oahpaheaddjit, skuvlajođiheaddjit
 • Mánáidgárde- ja skuvlaeaiggádat
 • Oahppofáluheaddjit
 • Ovddasvástideaddji eiseválddit
 • Eará berošteaddjit

Oahpahusgiella:

Sámegiella/Dárogiella

Váldet oktavuođa telefovnna bokte +47 78448621 dahje e-poasta bokte: lohkanguovddas@samiskhs.no