October 09. beaivi 2020

Home

10. oktober er verdensdagen for psykisk helse.
Årets tema og oppfordring er vær oppmerksom, vis interesse og spør mer, #Spør.

 

Sørsamisk: Learoevierhtieh aamhtesinie domtesh

Lulesamisk: Oahppamresursa dåbdoj birra

Nordsamisk: Oahpporesurssat mas dovddut leat fáddán

Norsk: Læringsressurser om følelser

www.verdensdagen.no