Hva skjer:

konferánsa
08. november, 10:30 til 09. november, 10:30

Fjernundervisning

Fylkesmannen i Finnmark ved oppvekst og utdanningsavdelingen inviterer til konferanse i Alta 8. og.9. november for nettlærere i nordsamisk fjernundervisning og andre interesserte i fjernundervisning. Målet er å styrke nettlærererens kompetanse i fjernundervisningsmetodikk samt informere andre interesserte om hva som skjer innenfor fagområdet fjernundervisning.

Fylkesmannen i Finnmark ønsker å styrke kompetansen i fjernundervisningmetodikk for nordsamiske fjernundervisningslærere og inviterer til konferanse 8. og 9. november på Thon Hotell i Alta. Programmet for dagene spenner over tema som f.eks. asynkron nettundervisning og tilrettelegging av samisk opplæring via fjernundervisning for elever med spesielle behov .En skoleeier vil dele sine erfaringer om hvordan det er å være mottaksskole i sør.

Fylkesmannen dekker alle utgifter for nettlærerer utenom eventuelle vikarutgifter.

Andre interesserte vil måtte dekke reise og opphold selv.

Påmeldingsfrist er 24. oktober.

Meld deg på til rådgiver Laila Strandbakke Smuk på oppvekst og utdanningsavdelingen :

Mail:     fmfilasm@fylkesmannen.no

Annen kontaktinfo: tlf. 78 95 05 86 eller mobil :47455383

LES MER: Fjernundervisning