20 desember 2018

Hjem

Invitasjon til kurs for samisklærere

 

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa inviterer samisklærere ved videregående skoler til kurs i retorikk.

Kurset arrangeres ved Samisk videregående skole i Karasjok 9. januar, kl. 09.00-15.30.

Kurset er tilpasset fagplanene i videregående, spesielt for samisk som 1. språk.

 

Tema for kurset: Hva er samisk retorikk?

Foreleser: Harald Gaski

Arrangør: Nasjonalt senter for samisk i opplæringa

Språk: Nordsamisk

 

Skolene dekker selv reise og overnatting. Ingen kursavgift, lunsj inngår.

 

Påmeldingsfrist 03.01.2019, til: lohkanguovddas@samiskhs.no

Eventuelle allergier informeres i e-posten.