Filtrer etter år

Språkbadsbarnehager

Giellalávgunmánáidgárddit/

Språkbadsbarnehager

Gáiddusoahpaheddjiide fágačoagganeapmi

Samling våren 2019 – hovedtema vurdering

Spill med sammensatteord

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa markerer morsmålsdagen ved å utgi et spill man kan lage sammensatteord med.