Hva skjer:

Sametinget
04. februar, 09:00 til 05. februar, 15:30

Samisk språkkonferanse 2019

Samisk språkkonferanse 2019 - sett av datoene!

NORNA:s 49. symposium
24. april, 09:00 til 25. april, 16:00

Navn på minoritetsspråk i muntlige og skriftlige sammenhenger i en flerkulturell verden

 

 

Fágabeaivvit oahpaheddjiide
17. oktober, 09:45 til 18. oktober, 09:45

NetSam fágačoagganeapmi

Geahča prográmma dás: www.netsam.org