Hva skjer:

Seminára
22. april, 09:00 til 23. april, 16:00

Samiske pedagogiske fagdager 2020

konferánsa
25. mai, 09:00 til 27. mai, 16:00

Sámi oahpahuskonferansa 2020

Invitasjon SAMISK UTDANNINGSKONFERANSE 2020 

konferánsa
25. mai, 09:00 til 27. mai, 16:00

Sámi oahpahuskonferansa 2020

Invitasjon SAMISK UTDANNINGSKONFERANSE 2020 
Pedagogisk urfolksfilosofi i barnehage, skole og høyre utdanning 
25. – 27. mai 2020 Diehtosiida, Guovdageaidnu, Norge 
Våre egne verdier fra generasjon til generasjon 
Samisk høgskole og Sametinget i Norge og prosjektet SáMOS arrangerer en internasjonal urfolksutdanningskonferanse. Målet med konferansen er å utveksle erfaringer fra urfolksverden. Konferansen har til hensikt å synligjøre fortellinger fra samisk barnehage og skole, og nasjonale og internasjonale urfolksutdanninger rundt om i verden. Utveksling av erfaringer mellom urfolk kan støtte pedagogers og læreres arbeid med å implementere kulturbasert utdanning. Konferansens temaer er:   Barns og unges hverdag i barnehage og skole   Naturen som læremiljø   Vitalisering og revitalisering av urfolkskunskaper og -språk  Dekolonisering av urfolksperspektiver  
Vi ønsker å invitere lærere, pedagoger, forskere, og studenter til å dele med seg av sine forsknings- og praksiserfaringer fra kulturelt basert utdanning.  
 
Send inn et forslag til presentasjon. Du kan enten holde en verkstedssesjon, duddjon og lavvostallan-sesjon, vitenskapelige paper-presentasjon, lærerpresentasjon, poster- eller filmpresentasjon. Forslaget på presentasjon skal inneholde en kort sammendragsbeskrivelse, et abstrakt med tittel og formål. Abstraktet skal være mellom 200 og 500 ord. Alle abstrakt vil bli gransket av konferanseorganisasjonsutvalg og plassert inn i programmet av utvalget.  

 
 
 
 
Ulike presentasjonsformer: - Verkstedssesjon – send inn en abstrakt der formålet og gjennomføringen beskrives. Konferanseorganiseringsutvalget tar gjerne imot forslag til sesjoner der publikum er engasjert i praktisk eller kreativt arbeid og diskusjoner. Digitale verktøy, læremidler, estetiske eller tradisjonelle verktøy eller materialer kan brukes med fordel. - Duddjon og lávostallan-sesjon (duodji og tradisjonell kunnskapsutveksling i lávvu) – send inn en abstrakt der formålet og gjennomføringen beskrives. Konferanseorganiseringsutvalget tar gjerne imot forslag til sesjoner der publikum er engasjert i praktisk eller kreativt arbeid og diskusjoner. Digitale verktøy, læremidler, estetiske eller tradisjonelle verktøy eller materialer kan brukes med fordel. - Forskningspaper - send inn en abstrakt til en 20 minutters presentasjon inkludert 5 minutter for spørsmål og diskusjon. Abstraktet skal inneholde formål, teoretiske rammer, metodisk design, (forventede) resultater. Papret vil bli presentert i en parallell sesjon. Fire forskjellige paper vil bli presentert på hver parallelle sesjon. Konferanseorganiseringsutvalget tar gjerne imot forslag til presentasjoner av forsknings- eller utviklingsprosjekter. Papret kan presentere forskningsresultater, aktuelle forskningsprosjekter eller forsknings idéer. - Lærerpresentasjon eller forelesning - send inn en abstrakt til en 20 minutters foredrag inkludert 5 minutter for spørsmål og diskusjon. Foredraget vil bli presentert i en parallell sesjon. Fire forskjellige foredrag vil bli presentert på hver parallelle sesjon. Konferanseorganiseringsutvalget tar gjerne imot forslag til foredrag som presenterer implementert undervisningsopplegg eller pågående undervisnings- og undervisning. - Poster- eller filmpresentasjon - send inn en abstrakt til en poster eller en filmutstilling, og en 10-15 min. presentasjon inkludert 5 minutter for spørsmål og diskusjon. Konferanseorganiseringsutvalget tar gjerne imot forslag som kan knyttes til konferansens formål og temaer. 
 
Konferansespråkene er samisk, engelsk og de nordiske spraken. Samiske forelesere oppfordres til å holde sine presentasjoner på samisk. Foredrag i auditoriet tolkes. 
 
 

 
 
 
 
TIDSFRISTER FOR KONFERANSEN: 
TIDSFRIST FOR INNLEVERING AV ABSTRAKT ER: 15. desember 2019 
TIDSFRISR FOR TIDLIG REGISTRERING TIL KONFERANSEN ER: 15. desember 2019 
TIDSFRIST FOR REGISTRERING TIL KONFERANSEN ER: 1. april 2020 
Forelesere fra samisk barnehage og grunnskole trenger ikke betale konferanse avgift.  
 
Mer informasjon om konferansen presenteres på www.samas.no Send in ditt forslag til presentasjon og registre til konferansen, åpnes i oktober 2019.  
Vid spørsmål ta kontakt med Ylva Jannok Nutti, e-post: ylva.jannok.nutti@samiskhs.no