Hva skjer:

Seminar
25. april, 09:00 til 26. april, 12:15

Seminar for samiske barnehageansatte og andre interesserte

Seminar for samiske barnehageansatte og andre interesserte 25.- 26. april 2018, Scandic Ishavshotel, Tromsø

Tema: Barnehagehverdagen for samiske barn i en moderne tid.

Den samiske barnehagesektoren er i stadig utvikling. Dette medfører blant annet at rammeplan for barnehagen skal implementeres i alle barnehager. Det samiske innholdet har en sentral plass i den nye rammeplan, som medfører utfordringer for de ansatte. Samiske barnehager skal realisere den nye rammeplanen som en helhet, men da ut i fra et samisk ståsted og kontekst. Samiske barn har krav på en god barnehagehverdag og et samisk barnehagetilbud med høy kvalitet, der barna kan bruke sitt samiske språk, sin kultur og utvikle sin egen samiske identitet.

Påmeldingsfrist er 22.03. Påmelding her.

Kontaktpersoner: Rådgiver Ellen Janne Siri, +47 78 48 42 22, seniorrådgiver Anne Jannok Eira, +47 78 47 40 48

PROGRAM

Onsdag 25. april

09.00  Åpning ved rådsmedlem Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametinget
09.15  Informasjon om barnehageseksjonens arbeid  ved seksjonssjef Marianne Helene Storjord, Sametinget
09.30  Fremlegg om Sametingets barnehageprosjekt “Sámi mánát ođđa searvelanjain“ ved prosjektleder
10.00  Pause
10.15  Kafésamtale  inkludert pause
11.30  Arbeid med implementering av  rammeplan for barnehagen for samiske barnehager, ved Cecilie Langholm og Solveig Helene Aksnes, Utdanningsdirektoratet
12.00  Lunsj
13.00  Cecilie og Solveig fortsetter
13.30  Pause
14.00  Kafésamtale 
14.30  Implementeringsarbeid av rammeplan for barnehagen i samisk  barnehage ved fagleder Anne Lill Sarabakken Guovssahas mánáidgárdi, Tromsø
15.00  “Språkdusj“, professor Øystein A. Vangsnes, Norges Arktiske universitet
15.45  Oppsummering ved Sametinget
16.00  Slutt for dagen

Torsdag 26.april

09.00  “Hvilke samiske kulturelle beskyttelsesfaktorer fremmer positivitet for det samiske barnet?” ved forsker Kristine Nystad
10.00  Pause
10.30  “Språklige utfordringer for det samiske barnet i et norskspråklig miljø - sett fra foreldreperspektivet” ved Ina Marita Mienna-Vimme
11.15  Informasjon om et pedagogisk verktøy: “Kroppen min” ved Tanja Renate Tunelv Valio, Barnehuset, Tromsø
12.00  Avslutning ved Sametinget
12.15  Lunsj og hjemreise