21 februar 2019

Hjem

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa markerer morsmålsdagen ved å utgi et spill man kan lage sammensatteord med.

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa har utgitt boka Gielladoaimmat ÁGORII, som kan være til hjelp med språkarbeid i barnehagen. Vi har i den forbindelse utarbeidet noen læremidler med samisk utforming som er foreslått brukt i boka. En av språkaktivitetene er å lage sammensatte ord. Til dette har vi laget bildekort som en kan lage sammensatte ord av. Formålet er å lære barna at man kan lage ett nytt ord av to forskjellige ord. Spillet kan skrives ut på nettsiden www.ovttas.no.

Otne eatnigielaid beaivvi almmuha Sámi lohkanguovddáš spealu mainna sáhtát ráhkadit goallossániid. Dát lea oassin Sámi lohkanguovddáža almmuhan girjjis Gielladoaimmat ÁGORII mii galgá leat veahkkeneavvun mánáidgárdde giellabarggus. Mii leat ráhkadan oahpponeavvuid main lea sámi hápmi ja mat leat evttohuvvon doaibman dán girjjis.  Okta dain gielladoaimmain leage ráhkadit goallossániid. Dasa leat ráhkadan govvagoarttaid main sáhttá ráhkadit goallossániid. Ulbmil lea oahpahit mánáide ahte guovtti sánis sáhttá ráhkadit ovtta eará sáni. Spealu sáhttá viežžat www.ovttas.no:s.