Kommende hendelser

Seminára
cuoŋománu 25. beaivi 2018 to cuoŋománu 26. beaivi 2018

Seminára mánáidgárddebargiide ja eará berošteddjiide

Seminára mánáidgárddebargiide ja eará berošteddjiide cuoŋománu 25.- 26.

Konferanse ved Fylkesmannen i Finnmark
Geassemánnu 07. beaivi 2018

Barnehagekonferansen 2018

Store endringer i barnehagene krever mye av deg som leder.

World Indigenous Research and Education Conference
borgemánu 22. beaivi 2018 to borgemánu 24. beaivi 2018

WIREC 2018

Tidligere hendelser

Samisk barnehagekonferanse
golggotmánu 04. beaivi 2016 to golggotmánu 05. beaivi 2016

Sámi mánáidgárdekonferánsa

Fylkesmannen i Finnmark ved oppvekst og utdanningsavdelingen inviterer til samisk barnehagekonfer

Forskningsdagene 2016
čakčamánu 26. beaivi 2016

Dutkanbeaivvit 2016

Sámi allaskuvlla dutkanbeaivvi 2016 doalut:

Ávvudit gielaid
čakčamánu 26. beaivi 2016

Giellabeaivi

Eurohpa giellabeaivi.

Internasjonal dag for lese- og skriveferdighet
čakčamánu 08. beaivi 2016

Lohkan- ja čállingálggaid internationála beaivi

 

Møte
borgemánu 29. beaivi 2016

Informasjonsmøte om samisk opplæring i Finnmark

Dato: 29 august 2016 - 2 september 2016
Ávvudit girjebeaivvi!
cuoŋománu 23. beaivi 2016

Máilmmi girjebeaivi!

Máilmmi girje- ja deaddilanfriddjavuođabeaivi. Loga eanet UNESCO siidduin:

Fágabeaivvit
cuoŋománu 05. beaivi 2016 to cuoŋománu 06. beaivi 2016

Sámi pedagogalaš fágabeaivvit

Sámi pedagogalaš fágabeaivvit 2016
Fáddá: Áŋgiruššan sámi mánáid ja nuoraid ovddas
Ny påmeldingsfrist: 04.03.16.

konferánsa
njukčamánu 14. beaivi 2016 to njukčamánu 17. beaivi 2016

Arctic Indigenous Education Conference 2016

Njukčamánu 14. – 17. b. 2016 Guovdageainnus

konferánsa
njukčamánu 09. beaivi 2016 to njukčamánu 11. beaivi 2016

Aktasne II Together II

Aktasne - Together

Beaivi eatnigielaide
guovvamánu 21. beaivi 2016

Eatnigiela beaivi

Kursa
ođđajagemánu 14. beaivi 2016

Sámi mánáid giella ja ÁGOR

KURS OM SAMISKE BARNS SPRÅK, OG BRUK AV TRAS FOR BARNEHAGER MED SAMISKE BARN

Årsmøte og medlemstreff
skábmamánu 27. beaivi 2015

NetSam - Sámi oahpahusa fierpmádat

NetSam - Sámi oahpahusa fierpmádat doallá jahkečoahkkima ja miellahttočoahkkima Álttás 27.11.2015.
Dieđihanáigemearri lea 19.11.15.