Dáhpahusat:

Ávvudeapmi
čakčamánu 19. beaivi 2018 to čakčamánu 23. beaivi 2018

Snoasa suohkan 10-jagi sámegiela hálddašanguovlun. Åarjel-saemiej skuvle 50-jagi.

Čakčamánu 19. beaivvi rájes gitta 23. beaivvi rádjái leat ávvudeapmi Snoasas.

Seminára
golggotmánu 02. beaivi 2018 to golggotmánu 03. beaivi 2018

Movttiidahttinseminára sámi oahpponeavvoráhkadeddjiide

Fágabeaivvit oahpaheddjiide
golggotmánu 17. beaivi 2018 to golggotmánu 18. beaivi 2018

NetSam fágačoagganeapmi

konferánsa
skábmamánu 08. beaivi 2016 to skábmamánu 09. beaivi 2016

Gáiddusoahpahus

Fylkesmannen i Finnmark ved oppvekst og utdanningsavdelingen inviterer til konferanse i Alta 8. og.9. november for nettlærere i nordsamisk fjernundervisning og andre interesserte i fjernundervisning. Målet er å styrke nettlærererens kompetanse i fjernundervisningsmetodikk samt informere andre interesserte om hva som skjer innenfor fagområdet fjernundervisning.

Fylkesmannen i Finnmark ønsker å styrke kompetansen i fjernundervisningmetodikk for nordsamiske fjernundervisningslærere og inviterer til konferanse 8. og 9. november på Thon Hotell i Alta. Programmet for dagene spenner over tema som f.eks. asynkron nettundervisning og tilrettelegging av samisk opplæring via fjernundervisning for elever med spesielle behov .En skoleeier vil dele sine erfaringer om hvordan det er å være mottaksskole i sør.

Fylkesmannen dekker alle utgifter for nettlærerer utenom eventuelle vikarutgifter.

Andre interesserte vil måtte dekke reise og opphold selv.

Påmeldingsfrist er 24. oktober.

Meld deg på til rådgiver Laila Strandbakke Smuk på oppvekst og utdanningsavdelingen :

Mail:     fmfilasm@fylkesmannen.no

Annen kontaktinfo: tlf. 78 95 05 86 eller mobil :47455383

LES MER: Fjernundervisning