Dáhpahusat:

NetSam fágačoagganeapmi
miessemánu 07. beaivi 2019

Oahppoplánat fágaođasmahttimis

 

NORNA:s 49. symposium
cuoŋománu 24. beaivi 2020 to cuoŋománu 25. beaivi 2020

Minoritehtagielaid namat njálmmálaš ja čálalaš oktavuođain máŋggakultuvrralaš máilmmis

 

 

konferánsa
skábmamánu 08. beaivi 2016 to skábmamánu 09. beaivi 2016

Gáiddusoahpahus

Fylkesmannen i Finnmark ved oppvekst og utdanningsavdelingen inviterer til konferanse i Alta 8. og.9. november for nettlærere i nordsamisk fjernundervisning og andre interesserte i fjernundervisning. Målet er å styrke nettlærererens kompetanse i fjernundervisningsmetodikk samt informere andre interesserte om hva som skjer innenfor fagområdet fjernundervisning.

Fylkesmannen i Finnmark ønsker å styrke kompetansen i fjernundervisningmetodikk for nordsamiske fjernundervisningslærere og inviterer til konferanse 8. og 9. november på Thon Hotell i Alta. Programmet for dagene spenner over tema som f.eks. asynkron nettundervisning og tilrettelegging av samisk opplæring via fjernundervisning for elever med spesielle behov .En skoleeier vil dele sine erfaringer om hvordan det er å være mottaksskole i sør.

Fylkesmannen dekker alle utgifter for nettlærerer utenom eventuelle vikarutgifter.

Andre interesserte vil måtte dekke reise og opphold selv.

Påmeldingsfrist er 24. oktober.

Meld deg på til rådgiver Laila Strandbakke Smuk på oppvekst og utdanningsavdelingen :

Mail:     fmfilasm@fylkesmannen.no

Annen kontaktinfo: tlf. 78 95 05 86 eller mobil :47455383

LES MER: Fjernundervisning