ođđajagemánu 08. beaivi 2018

Álgosiidu

Sámi lohkanguovddáš lea dál Našunála guovddáš

Sámi lohkanguovddáš lea ođđajagimánu 1. beaivvi rájes nammaduvvon našunála guovddážin mii bargá oahpahusvuogádahkii buorrin. Dát lea oassin Prop. 1 S (2017-2018) ja Stuoradigge dieđáhusa 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen čuovvoleamis.

Sámi lohkanguovddáš lea leamaš doaimmas oahpahusresursaguovddážin mánáidgárddi rájes gitta alit oahpu dási radjái, 2010 rájes. Guovddáš lea ásaheami rájes viidon lullisámi ossodagain Svahken sijtes/Elgås ja oahpponeavvoportála Ovttas sirdui ásahussii 2013:s.

Sámi lohkanguovddáš joatká doaimmas bargat viidát ovddidit njálmmálaš ja čálalaš sámegielageavaheami álbmogis. Guovddáš galgá mielde ollašuhttit ahte mánát, nuorat ja rávisolbmot ožžot ovttadássásaš ja heivehuvvon oahpahusa mas lea alla kvalitehta sámegillii ja sámegielas. Guovddáš galgá leat čielga servodataktevra sámegielaid nannema ja ovddideami ja árbevirolašmáhtu dáfus, minoritehta- ja eamiálbmotperspektiivvas. Dat galgá leat mielde lasiheame kvalitehta davvi-, lulli- ja julevsámegiela njálmmálaš ja čálalaš oahpahusas ja oččodit beroštumi ja movtta sámegiela ovdáneapmái sihke mánáidgárddis ja vuođđooahpahusas. Sámi lohkanguovddáš galgá ovddidit ja doaimmahit oahpponeavvoportála Ovttas/Aktan/Aktesne. Guovddáža doaibman lea maiddái gaskkustit dieđuid lohkan- ja čállinmáhtu fágasuorggis ja doaimmahit ulbmiljoavkkuide gullevaš dutkan- ja ovdánahttinbargguid.