Dáhpahusat:

Giellabeaivi
čakčamánu 26. beaivi 2019

Eurohpá giellabeaivi

Iešguđetlágan dáhpáhusat
golggotmánu 21. beaivi 2019

Sámi giellavahkku

Sámi giellavahkku ulbmilin lea buoridit sámegielaid stáhtusa, ja buoridit máhtu sámi giela ja kul

Logaldallamat ja bargoseminára
golggotmánu 28. beaivi 2019 to golggotmánu 30. beaivi 2019

NetSam fágačoagganeapmi

NetSam arrangerer høstens fagsamling 28-30.oktober i Tromsø.

Logaldallamat ja bargoseminára
golggotmánu 28. beaivi 2019 to golggotmánu 30. beaivi 2019

NetSam fágačoagganeapmi

NetSam arrangerer høstens fagsamling 28-30.oktober i Tromsø. Dette blir et arbeidsseminar hvor deltakerne kan utvikle læremidler i fellesskap. Vi vil innlede arbeidet med noen forelesninger. Det blir noe om fagfornyelsen, og om digitale verktøy man kan lage undervisningsmateriell med. Samlingen er for 1. og 2. språkslærere i samisk.

Under fagsamlingen har NetSam også årsmøte. Hvis medlemmer har saker som årsmøtet må ta opp, sendes det til sekretariatet. Inivtasjon sendes til medlemmer.

Program for fagsamligen kommer etterhvert.