Dáhpahusat:

konferánsa
cuoŋománu 09. beaivi 2019 to cuoŋománu 10. beaivi 2019

Gáiddusoahpahus

Eanet dieđut bohtet

NORNA:s 49. symposium
cuoŋománu 24. beaivi 2020 to cuoŋománu 25. beaivi 2020

Minoritehtagielaid namat njálmmálaš ja čálalaš oktavuođain máŋggakultuvrralaš máilmmis

 

 

konferánsa
golggotmánu 23. beaivi 2017 to golggotmánu 24. beaivi 2017

NetSam fágačoagganeapmi ja jahkečoahkkin 2017