Kártengeahččaleamit

Kártengeahččaleamit lohkamis ja rehkenastimis 1.-3. ceahkis leat olggobeale ruhtaduvvon prošeakta, gč. juolludusreive Oahpahusdirektoráhtas. SLG galgá heivehit ja ráhkadit kártengeahččalemiid lohkamis ja rehkenastimis sihke davvi-, julev- ja lullisámegillii. Bargu lea álggahuvvon čakčat 2013 ja loahpahuvvo 2014 čavčča. Ulbmil lea ráhkadit iskamiid maid bokte skuvllat oidnet guđet oahppit dárbbašit sierra čuovvoleami.