Dáhpahusat:

Ávvudeapmi
čakčamánu 19. beaivi 2018 to čakčamánu 23. beaivi 2018

Snoasa suohkan 10-jagi sámegiela hálddašanguovlun. Åarjel-saemiej skuvle 50-jagi.

Čakčamánu 19. beaivvi rájes gitta 23. beaivvi rádjái leat ávvudeapmi Snoasas.

Seminára
golggotmánu 02. beaivi 2018 to golggotmánu 03. beaivi 2018

Movttiidahttinseminára sámi oahpponeavvoráhkadeddjiide

Fágabeaivvit oahpaheddjiide
golggotmánu 17. beaivi 2018 to golggotmánu 18. beaivi 2018

NetSam fágačoagganeapmi

Geahča prográmma dás: www.netsam.org

 

Samisk barnehagekonferanse
golggotmánu 04. beaivi 2016 to golggotmánu 05. beaivi 2016

Sámi mánáidgárdekonferánsa

Fylkesmannen i Finnmark ved oppvekst og utdanningsavdelingen inviterer til samisk barnehagekonferanse for ansatte i samiske barnehager og barnehager med samiske barn i Finnmark.

Konferansen har tittelen "Kompetanse for framtidens barnehage"

Tema er:Realfag i barnehagen med samisk kontekst,barnehagen som en lærende organisasjon og barn som vokser opp med vold,rus eller omsorgssvikt.

Konferansen er åpen for alle ansatte i barnehagen.

Fylkesmannen dekker reise og opphold for inntil tre deltakere fra hver barnehage.

Påmeldingsfrist 14.september.

Påmelding på e-post til : fmfilasm@fylkesmannen.no

 

Les mer: https://www.fylkesmannen.no/Finnmark/Kurs--og-konferansekalender/Samisk-barnehagekonferanse-i-Karasjok/