Dáhpahusat:

NetSam fágačoagganeapmi
miessemánu 07. beaivi 2019

Oahppoplánat fágaođasmahttimis

 

NORNA:s 49. symposium
cuoŋománu 24. beaivi 2020 to cuoŋománu 25. beaivi 2020

Minoritehtagielaid namat njálmmálaš ja čálalaš oktavuođain máŋggakultuvrralaš máilmmis

 

 

Samisk barnehagekonferanse
golggotmánu 04. beaivi 2016 to golggotmánu 05. beaivi 2016

Sámi mánáidgárdekonferánsa

Fylkesmannen i Finnmark ved oppvekst og utdanningsavdelingen inviterer til samisk barnehagekonferanse for ansatte i samiske barnehager og barnehager med samiske barn i Finnmark.

Konferansen har tittelen "Kompetanse for framtidens barnehage"

Tema er:Realfag i barnehagen med samisk kontekst,barnehagen som en lærende organisasjon og barn som vokser opp med vold,rus eller omsorgssvikt.

Konferansen er åpen for alle ansatte i barnehagen.

Fylkesmannen dekker reise og opphold for inntil tre deltakere fra hver barnehage.

Påmeldingsfrist 14.september.

Påmelding på e-post til : fmfilasm@fylkesmannen.no

 

Les mer: https://www.fylkesmannen.no/Finnmark/Kurs--og-konferansekalender/Samisk-barnehagekonferanse-i-Karasjok/