Dáhpahusat:

World Indigenous Research and Education Conference
borgemánu 22. beaivi 2018 to borgemánu 24. beaivi 2018

WIREC 2018

Samisk barnehagekonferanse
golggotmánu 04. beaivi 2016 to golggotmánu 05. beaivi 2016

Sámi mánáidgárdekonferánsa

Fylkesmannen i Finnmark ved oppvekst og utdanningsavdelingen inviterer til samisk barnehagekonferanse for ansatte i samiske barnehager og barnehager med samiske barn i Finnmark.

Konferansen har tittelen "Kompetanse for framtidens barnehage"

Tema er:Realfag i barnehagen med samisk kontekst,barnehagen som en lærende organisasjon og barn som vokser opp med vold,rus eller omsorgssvikt.

Konferansen er åpen for alle ansatte i barnehagen.

Fylkesmannen dekker reise og opphold for inntil tre deltakere fra hver barnehage.

Påmeldingsfrist 14.september.

Påmelding på e-post til : fmfilasm@fylkesmannen.no

 

Les mer: https://www.fylkesmannen.no/Finnmark/Kurs--og-konferansekalender/Samisk-barnehagekonferanse-i-Karasjok/