Dáhpahusat:

Mearkabeaivi
čakčamánu 26. beaivi 2020

Eurohpá giellabeaivi

Seminára
čakčamánu 29. beaivi 2020 to čakčamánu 30. beaivi 2020

Ubmi- ja bihtánsámegiel giellaseminára

Iešguđetlágan doalut
golggotmánu 19. beaivi 2020 to golggotmánu 25. beaivi 2020

Giellavahkku

Mihttomearrin sámi giellavahkuin lea oažžut oidnosii sámegielaid almmolašvuođas, loktet máhtu sám

Gielladoaibma
golggotmánu 21. beaivi 2019

Speallaneahket

Sámi lohkanguovddáš lágida speallaneahkeda Guovdageainnus, Diehtosiidda kantiinnas, 21.10.2019, diibmu 18.00-20.00.

Lágideapmi lea giellavahkku olis, ja jurdda lea čohkket olbmuid speallat beavdespealuid ja hupmát sámegiela. Guossohit maiddái šattuid ja keavssaid. Lágideapmi heive buohkaide. 

Bures boahtin!