16 October 2020

Home

Faagetjåanghkoe saemienööhpehtæmman 20.10. - 21.10. 2020

NetSam saemien pedagåågh faagetjåanghkose Altesne 20.10. - 21.10 2020 böörede. BUERIE BÅETEME !

 

 

Fagsamling for samiskopplæring 20.-21.oktober 2020

NetSam – Nettverk for samiskopplæring inviterer samiske pedagoger til fagsamling i Alta 20.-21. oktober 2020. Fagsamlingen egner seg for alle årstrinn, men innholdet er rettet mot undervisning av samisk som 1. og 2. språk. Hovedtema: Implementering av fagfornyelsen i lokale planer for faget samisk i alle trinn.

Program

20.10.2020

08:45 Bures boahtin! Buoris boahtem! Buerie båeteme! Velkommen!

Hva vil NetSam jobbe med?

Sissel Gaup, leder i NetSam

09:00-09:15 Hilsen fra Mikkel Eskil Mikkelsen, rådsmedlem i Sametingsrådet

09:15-09:45 Med fagfornyelsen inn i klasserommene – læreplanen i samisk som førstespråk

Karen Inga Eira, Nasjonalt senter for samisk i opplæringa

09:45-10:00 Pause

10:00-10:30 Forrige forelesning fortsetter.

10:30-10:45 Pause

10:45-11:30 Gleden av å snakke samisk – læreplanen i samisk som andrespråk

Inger Anne Gaup, styremedlem i NetSam

11:30-12:30 Lunsj

12:30-16:00 Hvordan lage podcast – teknikk og innhold

Per-Josef Idivuoma, Forest People

18:00 Middag i Alta Scandic hotell

19:00 Vi deltar i Samisk språkukes arrangement

21.10.2020

08:30- 09:15 Hvordan SEAD kan være til støtte for skolen

Ellen-Marit Oskal Gaup og Sara Inger Lisbeth Mina Eira, Samisk spesialpedagogisk tjeneste

09:15-09:30 Pause

09:30-10:30 Samiskopplæring som fjernundervisning. Didaktikk og behov for tilrettelegging

Norsk Nettskole, Gjermund Eikli

10:30-10:45 Pause

10:45-11:30 Hvordan kan nye læreplaner og læreplanvisningen bidra til en fornying av fagene?

Nettforelesning

Mette Thoresen, seniorrådgiver i Avdeling for rammeplan barnehage og læreplan grunnskole, Utdanningsdirektoratet

11.30-12.30 Lunsj

Oppgave til fagsamlingens deltakere: Diskuter hva konsekvensene blir for egne og andre fag. Samle spørsmål.

12:30-13:15 Forrige forelesning fortsetter.

13:15 –13:30 Pause

13:30-15:00 Paneldebatt om den samiske skolen og de nye fagplanene

Debattleder: Inger Anne Gaup, styremedlem i NetSam

Skoler/deltakere dekker selv reise og overnatting. Det er ingen deltakeravgift på kurset. Lunsj og middag for 20.10, samt lunsj for 21.10 inngår. Bindende påmelding innen 10. oktober 2020. Påmelding til: lohkanguovddas@samiskhs.no. Konferansespråket er på samisk og norsk. Fagsamlingen arrangeres på Scandic Hotell Alta.

Booking av rom og avbestilling ved Scandic Hotell Alta skjer av deltakere selv. Rom bestilles på hotellets nettside ved bruk av bookingkode BSAM191020. Gratis avbestilling frem til ankomstdagen. Pris på enkelt standardrom er kr 930 per rom per natt. Tilknytningsdøgn 19.10.kr 900 per rom per natt. Prisen gjelder til 10. oktober 2020.