Samisk barnehagekonferanse
04. October, 11:30 to 05. October, 12:30

Sámi mánáidgárdekonferánsa

Fylkesmannen i Finnmark ved oppvekst og utdanningsavdelingen inviterer til samisk barnehagekonferanse for ansatte i samiske barnehager og barnehager med samiske barn i Finnmark.

Konferansen har tittelen "Kompetanse for framtidens barnehage"

Tema er:Realfag i barnehagen med samisk kontekst,barnehagen som en lærende organisasjon og barn som vokser opp med vold,rus eller omsorgssvikt.

Konferansen er åpen for alle ansatte i barnehagen.

Fylkesmannen dekker reise og opphold for inntil tre deltakere fra hver barnehage.

Påmeldingsfrist 14.september.

Påmelding på e-post til : fmfilasm@fylkesmannen.no

 

Les mer: https://www.fylkesmannen.no/Finnmark/Kurs--og-konferansekalender/Samisk-barnehagekonferanse-i-Karasjok/