23 October 2019

Home

Aajege – Samisk språk- og kultursenter på Røros har i samarbeid med Gïelem nastedh på Snåsa, Gïeleaernie i Röyrvik, Sijti Jarnge i Hattfjelldal og Samiskt Språkcentrum, Sametinget i Sverige,  gleden av å invitere til sørsamisk språknettverk

 

PROGRAM GÏELEVIERMIE 2019

SØRSAMISK SPRÅKNETTVERK

Aajege – Samisk språk- og kultursenter på Røros har i samarbeid med Gïelem nastedh på Snåsa,
Gïeleaernie i Röyrvik, Sijti Jarnge i Hattfjelldal og Samiskt Språkcentrum, Sametinget i Sverige, gleden

av å invitere til sørsamisk språknettverk
Torsdag 7. – fredag 8. november 2019

Røros hotell på Røros

Torsdag 7. november
Tema: «Vitalisering av samiske språk»
1130 – 1230 Lunsj
1230 – 1245 Velkommen og praktisk informasjon
1245 – 1345 «Om vitalisering av pitesamiskan»
Peter Steggo, samisk språkarbetare

1345 – 1400 Kaffepause
1400 – 1530 «Om vitalisering av Enaresamisk”
Annika Paasanen, samisk språkarbeider

1530 – 1600 Kaffepause
1600 – 1700 «Sterke språkmodeller og metoder i språkopplæringa»
Inga Lill Sigga Mikkelsen, stipendiat Samisk Høgskole

1900 Middag
Fredag 8. november
Tema: «Sørsamisk språkarbeid»
0830 – 0900 Sørsamisk NDLA, et digitalt læremiddel for sørsamisk som 1. språk

Liv Karin Joma, Grong videregående skole

0900 – 0930 «Aktene, där målet är att stärka traditionell kunskap och språk i området»

Gun Utsi og Josefina Skerk, Sijti Jarnge

0930 – 0945 Kaffepause
0945 – 1015 Presentasjon av prosjektene «Gïeleviehkie» og «Våhkoen baakoeh»
Katharina Blind, Britt Sparrock og Eva Wilks, Gïelem nastedh

1015 – 1045 «Språkdokumentasjon og dialekt»
Jonar Tomasson, Gïeleaernie

1045 – 1115 Pause
1115 – 1145 Presenterer av ulike språkinnlæringsverktøy - Sametingets ordboksapp,
New Amigos onlinespel og Luste Tjaeledh – sydsamisk skrivartävling.
Anders Östergren Njajta og Laila Wilks, Samisk språkcentrum Sametinget Sverige

1145 – 1215 Lansering av nye språkinnlæringsverktøy
Aasta Joma Granefjell og Malin Wilks, Aajege

1215 – 1230 Oppsummering og avslutning
1230 - Lunsj

Med forbehold om endringer da programmet er under utarbeidelse.