Sámedigge
04. February, 09:00 to 05. February, 15:30

Sáme giellakonferánssa 2019

Sáme giellakonferánssa 2019 - mujte biejvijt!

Sámedigge bivddi Sáme giellakonferánssaj Tråmsån guovvamáno 4. ja 5. biejvij 2019. Konferánssa ásaduvvá hotellan Clarion hotel The Edge.

Sámedigge la barggagoahtám guhkesájggásasj giellaratjástimijn mav gåhttjop Giellalåpptimin. Dát la ålles ja ulmmelasj ratjástibme sámegielaj gáktuj gájkajn sebrudaksuorgijn. Sámedikke visjåvnnå le, sámegiela galggi liehket luondulasj, sebrudakguodde ja viesso giellan sebrudagán. Mijá vuodovuojnno le, dárogiella ja sámegiella galggi liehket avtadássásasj ja avtaárvvusasj giellan. Dát gájbbet nanos giellaratjástimev sebrudagán, gånnå gájkka oassálaste máhtti vájkkudit sámegielajt låpptitjit.

AN la mierredam juhti 2019 galggá liehket rijkajgasskasasj jahke álggoálmmukgielajda. Dáv sihtá Sámedigge tjalmostahttet giellakonferánsan gåsi aj ietjá álggoálmmuga sæbrri.

Dájna konferánsajn mij álgadip Sámedikke giellaratjástimev - Giellalåpptim, ja dát la rijkajgasskasasj álggoálmmukgiellajage vuostasj stuoráp tjalmostibme. Mij sihtap bivddit sáme suohkanijt, giellaguovdátjijt, giella- ja kulturásadusájt, priváhta ja almulasj oasseválldijt ja æládusiellemav ja aj værálda álggoálmmugijt konferánssaj . Konferánsa tiebmá l giellalåpptim iesjgeŋga dásijn ja sebrudaksuorgijn.

Prográmma konferánssaj la gárvedime, ja ruvva sjaddá diededimsváldas konferánssaj almoduvvat.

Ienep diedo:

Sámediggi.no