Mandáhtta

Sámi lohkanguovddáža bargoviidodat

Sámi lohkanguovddáš áigu

  • ovddidit ja lasihit sámi álbmoga lohkan- ja čállingealbbu.

  • ovddidit oahpahusásahusaid beroštumi ja gealbbu hutkat miellagiddevaš, áige­guovdilis ja systemáhtalaš lohkan- ja čállinoahpahusa ja dasa guoski oahppo­neavvuid.

  • ásahit dieđalaččat doallevaš ja ohppui ávkkálaš analysa- ja bagadallan­reaidduid mat addet sihke ovttaskas oahpaheaddjái, oahppái ja vuogádahkii gova oahppi lohkan- ja čállinovdaneamis.

  • ovttasbargat našuvnnalaš ja internašuvnnalaš lohkanguovddážiiguin.

  • álggahit ja organiseret dutkandoaimmaid ja oassálastit máster- ja doavttir­gráda­oahpaheamis.

  • juohkit dieđuid lohkan-ja čállinoahpahussii guoskevaš áššiin oahppo­vuogádaga ásahusaide.

  • ovttasbargat ásahusaiguin giellaoahpahusaáššiin miehtá Sámi.

  • ovttasbargat eará eami- ja unnitloguálbmotásahusaiguin oahpahusáššiid oktavuođas.