Kártengeahččaleamit

Kártengeahččaleamit lohkamis ja rehkenastimis 1.-3. ceahkis leat olggobeale ruhtaduvvon prošeavttat, gč. juolludusreive Oahpahusdirektoráhtas. SLG galgá heivehit ja ráhkadit kártengeahččalemiid lohkamis ja rehkenastimis sihke davvi-, julev- ja lullisámegillii. Guovddážis leat ráhkaduvvon geahččaleamit guovtti áigodahkii. Ulbmil lea ráhkadit iskamiid maid bokte skuvllat oidnet guđet oahppit dárbbašit sierra čuovvoleami.