njukčamánu 21. beaivi 2017

Álgosiidu

Sámi lohkanguovddáš fállá Nationála geahččalemiid sámegiela lohkama bohtosiid ovdanbuktima olis kurssa “Movt lohkama ovdánahttimiin bargat skuvllas”

Kursaguhkkodat: 4 diimmu

Ulbmiljoavku:              -       Sámi skuvllaid oahpaheddjiide ja jođiheddjiide

 • Oahpaheddjiide ja jođiheddjiide skuvllain gos lea sámegiel oahpahus

Logaldalli: Sámi allaskuvlla Professor II Kamil Øzerk. Logaldallamat dárogillii.

Sisdoallu:

 • 5., 8. ja 9. cehkiidbohtosat sámegiela lohkama nationála geahččalemiin 2016

 • Skuvllat ožžot iežaset ohppiid bohtosiid

 • Makkár aspeavttat geahččaluvvojit nationála geahččalemiin?

 • Mat váikkuhit lohkanipmárdusa/lohkanáddejumi ovdáneapmái?

 • Movt sáhttá skuvla láhčit dili bargat pedagogalaččat ovddidit lohkangálggaid 2016 jagi bohtosiid vuođul?

 • Movt sáhttet oahpaheaddjit bargat lohkama ovddidemiin?

Romssa sámeskuvlii, Báhpajávrri, Sommerlyst, Loabát, Stuora gietti, Straumsbukta ja Kvaløysletta skuvllaide

24.03.2017 kursa dii.11:00-15:00. Beaiveborran dii. 12:00

Báiki: Tromsa, Scandic Ishavshotell

 

Sámi lohkanguovddáš fállá gaskabiepmu kursaoasseváldiide.

Kursii ii leat kursadivat. Skuvllat mákset mátkegoluid iežaset oasseváldiide.

Dieđiheapmi  ovdal njukčamánu 22. b. e-poasta čujuhussii: lohkanguovddas@samiskhs.no

Jus leat gažaldagat, de váldet oktavuođa: Elle Merete Utsi 78 44 84 26, dahje Karen Inga Eira, 78 44 84 25.

 

Senter for samisk i opplæringa tilbyr kurset “Hvordan arbeide for å utvikle lesing?” På grunnlag av deres skoles resultater fra Nasjonale prøver i lesing 2016.

Omfang: 4 timer

Målgruppe:

 • Lærere og ledere ved de samiske skolene

 • Lærere og ledere ved skoler som gir opplæring i samisk

Foreleser:  Professor II Kamil Øzerk, ved Samisk høgskole. Forelesningene holdes på norsk.

 Innhold:

 • Resultater nasjonaleprøver i lesing samisk 2016 for 5., 8. og 9. trinn

 • Skolene får presentert sine resultater

 • Hvilke aspekter blir prøvd i nasjonale prøver?

 • Hvordan kan din skolen legge til rette for å arbeide pedagogisk med å utvikle leseferdigheter på grunnlag av resultatene fra Nasjonale prøver i lesing 2016?

 • Hva påvirker utvikling av leseforståelse?

   

For skolene i

24.03.2017 Kurs 11:00-15:00. Lunsj kl. 15.00

Sted: Tromsø, Scandic Ishavshotell

 

Senter for samisk i opplæringa dekker lunsj for kursdeltakerne.

Det er ingen kursavgift på kurset. Skolene dekker reisekostnader for sine deltakere.

Påmelding innen 22. mars til lohkanguovddas@samiskhs.no

Dersom dere har spørsmål, kontakt Elle Merete Utsi 78 44 86 25, eller Karen Inga Eira, 78 44 84 25.