Dáhpahusat:

NetSam fágačoagganeapmi
miessemánu 07. beaivi 2019

Oahppoplánat fágaođasmahttimis

 

NORNA:s 49. symposium
cuoŋománu 24. beaivi 2020 to cuoŋománu 25. beaivi 2020

Minoritehtagielaid namat njálmmálaš ja čálalaš oktavuođain máŋggakultuvrralaš máilmmis

 

 

konferánsa
miessemánu 31. beaivi 2017 to Geassemánnu 01. beaivi 2017

Rievdan oainnut eamiálbmogiid oahpahusas

Sámi oahpahuskonferánsa: Rievdan oainnut eamiálbmogiid oahpahusas

30.b miessemánnu – 1.b. geassemánnu 2017, Diehtosiida, Guovdageaidnu, Norga

 

Sámi allaskuvla lágida internationála eamiálbmotoahpahuskonferánssa: Sámi mánáidgárde- ja skuvlakonferánsa: Rievdan oainnut eamiálbmogiid oahpahusas. Konferánssa ulbmil lea ahte eamiálbmogat besset lonohallat oahpahusvásáhusaid gaskaneaset. Konferánsa buktá oidnosii sámi mánáidgárddiid ja skuvllaid vásáhusaid ja muitalusaid, nu maid internationála eamiálbmotoahpahusain miehtá máilmmi. Go iešguđet eamiálbmogat lonohallet vásáhusaideaset, de dat lea doarjjan ja ávkin pedagogaide ja oahpaheddjiide nu ahte implementerejuvvo oahpahus mas kultuvra lea vuođus.  Konferánssas mii buktit ovdan sámi kultuvrralaš tematihkkabargu maid leat čađahan mánáidgárddiin, vuođđoskuvllain ja oahpaheaddjioahpuin prošeavttas Sámi máná áigumušat boahttevuođa árbevirolaš máhtuin: Mánáidgárddi, skuvlla ja lagasbirrasa máhttofievrrideapmi. Konferánssa áigumuš lea dáid bargguid čatnat sullasaš bargguide mat leat dahkkon Sámis, Davviriikkain ja eará guovlluin máilmmis. Danne mii bovdet oahpaheddjiid, dutkiid ja studeanttaid juogadit iežaset vásáhusaid konferánssas. Mii dáhttut oažžut ovdan oahpahusa mas kultuvra lea vuođus mánáidgárddis, skuvllas ja oahpaheaddjioahpus. Konferánssas leat logaldallamat, dieđalaš oanehisčállosat presenterejuvvojit, oahpaheddjiid ovdanbuktimat ja posterat čájehuvvojit. 

 

Konferánsagiellat leat sámegiella, eŋgelasgiella ja davviriikalašgiellat. Mii dáhttut áinnas ahte sámi logaldallit geavahit sámegiela, ja dat dulkojuvvo eŋgelasgillii. Davviriikalaš presentašuvdna dulkojuvvo eŋgelasgillii.

 

Mii bivdit oažžut dieđalaš oanehisčállosiid, oahpaheaddji- ja studeantapresentašuvnnaid ja posterpresentašuvnnaid.

 

Dieđiheapmi lea rahpan ođđajagimánnu 10.b. 2017.

                                                    

Jus leat jearaldagat, váldde oktavuođa:  ylva.jannok.nutti@samiskhs.no