Dáhpahusat:

konferánsa
cuoŋománu 09. beaivi 2019 to cuoŋománu 10. beaivi 2019

Gáiddusoahpahus

Eanet dieđut bohtet

NORNA:s 49. symposium
cuoŋománu 24. beaivi 2020 to cuoŋománu 25. beaivi 2020

Minoritehtagielaid namat njálmmálaš ja čálalaš oktavuođain máŋggakultuvrralaš máilmmis

 

 

konferánsa
ođđajagemánu 31. beaivi 2018 to guovvamánu 01. beaivi 2018

Sámi pedagogalaš fágabeaivvit 2018