31 October 2019

Home

Sáme låhkåmguovdásj skåvlåjda fállá tjuovvolibme-kursav dán jagásj sámegiela låhkåma nasjonálalasj gæhttjalimijda, 5.dásen ja 8. ja 9.dásen.

Kursan guoradallap tevstajt, dahkamusájt ja dán jagásj sámegiela låhkåma nasjonálalasj gæhttjalimij båhtusijt, ja gåktu skåvlå máhtti barggat låhkåmtjehpudagáj åvddånahttemijn. Sámegiela låhkåma nasjonálalasj gæhttjalime galggi gåbttjåt låhkåmav vuodotjehpudahkan divna fágajn, danen hiehpá kurssa divna åhpadiddjijda ja jådediddjijda.

Ienep diedojt oattjo Sáme låhkåmguovdátjis: lohkanguovddas@samiskhs.no jali tlf.: 78448426.

 

Oppfølging av Nasjonale prøver i lesing, samisk

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa tilbyr kurs i oppfølging av resultatene av årets Nasjonale prøver i samisk lesing for 5. trinn og 8. og 9. trinn.

På kurset vil vi se nærmere på tekstene, oppgavene og resultatene på årets gjennomførte prøver, og hvordan skoler kan jobbe mer med å fremme leseferdigheter.

Nasjonale prøver i samisk lesing omfatter lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag, derfor passer kurset for alle lærere og skoleledere.

For mer informasjon ta kontakt med Nasjonalt senter for samisk i opplæringa på e-post: lohkanguovddas@samiskhs.no eller telefon 78448426.