Ođđasat

Buot ođđasat

Språkbadsbarnehager

Giellalávgunmánáidgárddit/Språkbadsbarnehager

Gáiddusoahpaheddjiide fágačoagganeapmi

Giđa 2019 deaivvadeapmi – váldofáddá árvvoštallan

Ráhkat goallossániid spealuin

Otne eatnigielaid beaivvi almmuha Sámi lohkanguovddáš spealu mainna sáhtát ráhkadit goallossániid. Dát lea oassin Sámi lohkanguovddáža almmuhan girjjis Gielladoaimmat ÁGORII mii galgá leat veahkkeneavvun mánáidgárdde giellabarggus.

Geahča neahta bokte Retorihkkakurssa

Otne 15.02 láigidit retorihkkakurssa.

Dáhpahusat:

NORNA:s 49. symposium
cuoŋománu 24. beaivi 2020 to cuoŋománu 25. beaivi 2020

Minoritehtagielaid namat njálmmálaš ja čálalaš oktavuođain máŋggakultuvrralaš máilmmis