Ođđasat

Buot ođđasat

Geasselohkamušat mánáide

Geasseluopmu mearkkaša ahte dus lea astu lohkat vaikko makkár girjjiid. Dat lea buorre! Danne go mánát geat gullet girjjiid ohppet giela. Mánát ges geat leat oahppame lohkat ovdánit lohkamis jus juohke beaivvi lohkalit veaháš.   

Dilli 30 jagi ILO-konvenšuvnnain

Makkár váikkuhusat leat leamaš 30 jagi ILO konvenšuvdna nr. 169 ratifiseremiin 

Språkbadsbarnehager

Giellalávgunmánáidgárddit/Språkbadsbarnehager

Gáiddusoahpaheddjiide fágačoagganeapmi

Giđa 2019 deaivvadeapmi – váldofáddá árvvoštallan

Dáhpahusat:

Iešguđetlágan dáhpáhusat
golggotmánu 21. beaivi 2019

Sámi giellavahkku

Sámi giellavahkku ulbmilin lea buoridit sámegielaid stáhtusa, ja buoridit máhtu sámi giela ja kul

NORNA:s 49. symposium
cuoŋománu 24. beaivi 2020 to cuoŋománu 25. beaivi 2020

Minoritehtagielaid namat njálmmálaš ja čálalaš oktavuođain máŋggakultuvrralaš máilmmis