Nyheter

Alle nyheter

BROSJYRE OM TOSPRÅKLIGHET

- Ett, to eller flere språk – Om barns tospråklige utvikling, med hovedvekt på samiske språk

Oppfølging av Nasjonale prøver i lesing, samisk

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa tilbyr kurs i oppfølging av resultatene av årets Nasjonale prøver i samisk lesing for 5. trinn og 8. og 9. trinn.

Gïeleviermie - sørsamisk språknettverk på Røros

Aajege – Samisk språk- og kultursenter på Røros har i samarbeid med Gïelem nastedh på Snåsa, Gïeleaernie i Röyrvik, Sijti Jarnge i Hattfjelldal og Samiskt Språkcentrum, Sametinget i Sverige,  gleden av å invitere til sørsamisk språknettverk

Ny plakat: Følelser

I forbindelse med internasjonalt urfolksår vil Senter for samisk i opplæringa fokusere på viktigheten av å ha et vokabular for å beskrive følelser. Vi har laget en plakat illustrert med ansikter og ord på forskjellige følelser.

Hva skjer:

Seminára
22. april, 09:00 til 23. april, 16:00

Utsatt: Samiske pedagogiske fagdager 2020

konferánsa
25. mai, 09:00 til 27. mai, 16:00

Utsatt: Sámi oahpahuskonferansa 2020

Invitasjon SAMISK UTDANNINGSKONFERANSE 2020