Nyheter

Alle nyheter

Samiske pedagogiske fagdager

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa og Statpeds samiske avdeling, Samisk spesialpedagogisk støtte, skulle våren 2020 arrangere “Samiske pedagogiske fagdager”, men på grunn av c

Gïelevåhkoe 2020 - Podcast med Sig-Britt Persson

Gïelevåhkoe 2020 - Podcast med Sig-Britt Persson

Tjïrråejjie jïh Goevjåejjie/Sotlugg og Linlugg

Gïelevåhkoe 2020 - Podcast med Johan Martin Stenfjell

Gïelevåhkoe 2020 - Podcast med Johan Martin Stenfjell

Luhkie beetneh-raerieh noeride / Ti økonomiske råd for unge  

Verdensdagen for psykisk helse 2020

10. oktober er verdensdagen for psykisk helse.
Årets tema og oppfordring er vær oppmerksom, vis interesse og spør mer, #Spør.

 

Hva skjer: