Nyheter

Alle nyheter

Læringsressurser om følelser

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa utarbeidet i 2019 en plakat med følelser som tema.

Čállot! Čállingilvvu vuorbádeapmi

Čállot! Tjállup! Tjaelebe! Skrivekonkurranse ble arrangert denne våren. Det kom inn 37 tekster.

BROSJYRE OM TOSPRÅKLIGHET

- Ett, to eller flere språk – Om barns tospråklige utvikling, med hovedvekt på samiske språk

Oppfølging av Nasjonale prøver i lesing, samisk

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa tilbyr kurs i oppfølging av resultatene av årets Nasjonale prøver i samisk lesing for 5. trinn og 8. og 9. trinn.