Nyheter

Alle nyheter

Oppfølging av Nasjonale prøver i lesing, samisk

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa tilbyr kurs i oppfølging av resultatene av årets Nasjonale prøver i samisk lesing for 5. trinn og 8. og 9. trinn.

Gïeleviermie - sørsamisk språknettverk på Røros

Aajege – Samisk språk- og kultursenter på Røros har i samarbeid med Gïelem nastedh på Snåsa, Gïeleaernie i Röyrvik, Sijti Jarnge i Hattfjelldal og Samiskt Språkcentrum, Sametinget i Sverige,  gleden av å invitere til sørsamisk språknettverk

Ny plakat: Følelser

I forbindelse med internasjonalt urfolksår vil Senter for samisk i opplæringa fokusere på viktigheten av å ha et vokabular for å beskrive følelser. Vi har laget en plakat illustrert med ansikter og ord på forskjellige følelser.

Språkaktiviteter til språkuka

I forbindelse med språkuka utfordrer Senter for samisk i opplæring alle til å bruke litt mer samisk. Derfor foreslår vi for hver dag i denne uka en språklek/aktiviteth for dere. Språklekene/aktivitenen publiseres på nord-, lule-, og sørsamisk.

Hva skjer:

Logaldallamat ja bargoseminára
12. november, 09:00 til 14. november, 15:30

NetSams fagsamling

NetSam arrangerer høstens fagsamling 28-30.oktober i Tromsø.

Seminar
22. april, 09:00 til 23. april, 16:00

Samiske pedagogiske fagdager 2020

NORNA:s 49. symposium
24. april, 09:00 til 25. april, 16:00

Navn på minoritetsspråk i muntlige og skriftlige sammenhenger i en flerkulturell verden