Nyheter

Alle nyheter

Gáiddusoahpahus deaivvadeapmi

Fjernundervisnings samling – hovedtema fagfornyelsen

Språkbadsbarnehager

Giellalávgunmánáidgárddit/

Språkbadsbarnehager

Gáiddusoahpaheddjiide fágačoagganeapmi

Samling våren 2019 – hovedtema vurdering

Spill med sammensatteord

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa markerer morsmålsdagen ved å utgi et spill man kan lage sammensatteord med.

Hva skjer:

Forelesninger og arbeidsseminar
28. oktober, 11:30 til 30. oktober, 15:30

NetSams fagsamling

NetSam arrangerer høstens fagsamling 28-30.oktober i Tromsø.

NORNA:s 49. symposium
24. april, 09:00 til 25. april, 16:00

Navn på minoritetsspråk i muntlige og skriftlige sammenhenger i en flerkulturell verden