Nyheter

Alle nyheter

Språkbadsbarnehager

Giellalávgunmánáidgárddit/

Språkbadsbarnehager

Gáiddusoahpaheddjiide fágačoagganeapmi

Samling våren 2019 – hovedtema vurdering

Spill med sammensatteord

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa markerer morsmålsdagen ved å utgi et spill man kan lage sammensatteord med.

Julehilsen

Vi ønsker dere en fredfull jul og godt nytt år!

Mii sávvat ráfálaš juovllaid ja buori ođđa jagi!

Mijjieh raefies jåvlide jih lahkoe orre jaepiem vaajtelibie!

Mij sávvap ráfálasj javlajt ja buorre ådå jagev!

Hva skjer: