Samiske pedagogiske fagdager

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa og Statpeds samiske avdeling, Samisk spesialpedagogisk støtte, skulle våren 2020 arrangere “Samiske pedagogiske fagdager”, men på grunn av c

Gïelevåhkoe 2020 - Podcast med Sig-Britt Persson

Gïelevåhkoe 2020 - Podcast med Sig-Britt Persson

Tjïrråejjie jïh Goevjåejjie/Sotlugg og Linlugg

Gïelevåhkoe 2020 - Podcast med Johan Martin Stenfjell

Gïelevåhkoe 2020 - Podcast med Johan Martin Stenfjell

Luhkie beetneh-raerieh noeride / Ti økonomiske råd for unge  

Verdensdagen for psykisk helse 2020

10. oktober er verdensdagen for psykisk helse.
Årets tema og oppfordring er vær oppmerksom, vis interesse og spør mer, #Spør.

 

Læringsressurser om følelser

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa utarbeidet i 2019 en plakat med følelser som tema.

Čállot! Čállingilvvu vuorbádeapmi

Čállot! Tjállup! Tjaelebe! Skrivekonkurranse ble arrangert denne våren. Det kom inn 37 tekster.

BROSJYRE OM TOSPRÅKLIGHET

- Ett, to eller flere språk – Om barns tospråklige utvikling, med hovedvekt på samiske språk

Oppfølging av Nasjonale prøver i lesing, samisk

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa tilbyr kurs i oppfølging av resultatene av årets Nasjonale prøver i samisk lesing for 5. trinn og 8. og 9. trinn.

Gïeleviermie - sørsamisk språknettverk på Røros

Aajege – Samisk språk- og kultursenter på Røros har i samarbeid med Gïelem nastedh på Snåsa, Gïeleaernie i Röyrvik, Sijti Jarnge i Hattfjelldal og Samiskt Språkcentrum, Sametinget i Sverige,  gleden av å invitere til sørsamisk språknettverk

Sider