Čállot! Čállingilvvu vuorbádeapmi

Čállot! Tjállup! Tjaelebe! Skrivekonkurranse ble arrangert denne våren. Det kom inn 37 tekster.

BROSJYRE OM TOSPRÅKLIGHET

- Ett, to eller flere språk – Om barns tospråklige utvikling, med hovedvekt på samiske språk

Oppfølging av Nasjonale prøver i lesing, samisk

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa tilbyr kurs i oppfølging av resultatene av årets Nasjonale prøver i samisk lesing for 5. trinn og 8. og 9. trinn.

Gïeleviermie - sørsamisk språknettverk på Røros

Aajege – Samisk språk- og kultursenter på Røros har i samarbeid med Gïelem nastedh på Snåsa, Gïeleaernie i Röyrvik, Sijti Jarnge i Hattfjelldal og Samiskt Språkcentrum, Sametinget i Sverige,  gleden av å invitere til sørsamisk språknettverk

Ny plakat: Følelser

I forbindelse med internasjonalt urfolksår vil Senter for samisk i opplæringa fokusere på viktigheten av å ha et vokabular for å beskrive følelser. Vi har laget en plakat illustrert med ansikter og ord på forskjellige følelser.

Språkaktiviteter til språkuka

I forbindelse med språkuka utfordrer Senter for samisk i opplæring alle til å bruke litt mer samisk. Derfor foreslår vi for hver dag i denne uka en språklek/aktiviteth for dere. Språklekene/aktivitenen publiseres på nord-, lule-, og sørsamisk.

Gáiddusoahpahus deaivvadeapmi

Fjernundervisnings samling – hovedtema fagfornyelsen

Språkbadsbarnehager

Giellalávgunmánáidgárddit/

Språkbadsbarnehager

Sider