Språkbadsbarnehager

Giellalávgunmánáidgárddit/

Språkbadsbarnehager

Gáiddusoahpaheddjiide fágačoagganeapmi

Samling våren 2019 – hovedtema vurdering

Spill med sammensatteord

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa markerer morsmålsdagen ved å utgi et spill man kan lage sammensatteord med.

Julehilsen

Vi ønsker dere en fredfull jul og godt nytt år!

Mii sávvat ráfálaš juovllaid ja buori ođđa jagi!

Mijjieh raefies jåvlide jih lahkoe orre jaepiem vaajtelibie!

Mij sávvap ráfálasj javlajt ja buorre ådå jagev!

Mikroleksjon – fletting

 

Mikroleksjon – fletting

Samisk språk og kultur i våre hjerter

SAMISKE PEDAGOGISKE FAGDAGER I JOKKMOKK 31.01.-01.02.2018

Streames her: http://statped.aventia.no

 

Samisk språk og kultur i våre hjerter

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa

Senter for samisk i opplæringa blir Nasjonalt senter

SAMISKE PEDAGOGISKE FAGDAGER 2018

SAMISKE PEDAGOGISKE FAGDAGER 2018

JOKKMOKK 31.01.-01.02.2018

 

SAMISKE PEDAGOGISKE FAGDAGER 2018 - JOKKMOKK 31.01.-01.02.2018

Sider