Julehilsen

Mii sávvat ráfálaš juovllaid ja buori ođđa jagi!

Mijjieh raefies jåvlide jih lahkoe orre jaepiem vaajtelibie!

Sámi school history research towards developing the Sámi teaching

From Sámi school history research towards developing the Sámi teaching -Sámi school history conference

Fagsamling for samiskopplæring

Fagsamling for samisk lærere på ungdomstrinnet og i videregående opplæring/ Fágačoagganeapmi sámegieloahpahussii, nuoraidskuvlla- ja joatkkaoahpahussii

Når/Goas: 24.11-25.11.2016

Følg Samiske pedagogiske fagdager på nett

I dag starter samiske pedagogiske fagdager, du kan følge med på dette på denne linken: http://www.statped.no/Fokussaker-forside/samiske-fagdager-streames/

KURS OM SAMISKE BARNS SPRÅK, OG BRUK AV TRAS FOR BARNEHAGER MED SAMISKE BARN

Saemien lohkemejarnge /Senter for samisk i opplæringa arrangerer:

KURS OM SAMISKE BARNS SPRÅK, OG BRUK AV TRAS FOR BARNEHAGER MED SAMISKE BARN

 

Apper på samisk

Vi har samlet her apper som er på samisk eller som har samisk innhold. Vi har ikke vurdert appene, så dere må prøve de ut selv.

 

 

 

AÁBC

Apper på samisk

Vi har samlet her apper som er på samisk eller som har samisk innhold.

 

 

 

AÁBC

Saemien lohkemejarnge

Skolen stengte, fagmiljøet består

Johan Aslat vant skrivekonkurrasen for mellomtrinnet

37 elever deltok i skrivekonkurransen for mellomtrinnet som Senter for samisk i opplæringa arrangerte før jul. Av de 37 teksten, var det 30 tekster på nordsamisk og 7 tekster på sørsamisk. Det kom ingen tekster på lulesamisk.

Sider