Filtrer etter år

Johan Aslat vant skrivekonkurrasen for mellomtrinnet

37 elever deltok i skrivekonkurransen for mellomtrinnet som Senter for samisk i opplæringa arrangerte før jul. Av de 37 teksten, var det 30 tekster på nordsamisk og 7 tekster på sørsamisk. Det kom ingen tekster på lulesamisk.

Kompass

KOMPASS
Kompetanseheving for assistenter og fagarbeidere i barnehagene