Samenes nasjonaldag

Samenes nasjonaldag 

Samenes nasjonal dag er 6. februar. Samisk nasjonaldag er en felles nasjonaldag for samene i Norge, Finland, Sverige og Russland. Dagen ble vedtatt på den 15. Samekonferansen i Helsinki i 1992. Denne datoen ble valgt fordi det første felles møtet for samer, der formålet var å jobbe for samiske saker, ble avholdt 6. februar i 1917. Dagen ble feiret første gang i 1993. Formålet med å feire nasjonaldager er blant annet å styrke og feire ett folks fellesskap, identitet og kultur.

 

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa har lagd noen forslag til oppgaver man kan jobbe med i forbindelse med Samenes nasjonaldag. Selv om vi her har delt forslagene etter barnehage og ulike trinn, så kan dere selv tilpasse de ulike forslag for deres nivå/trinn:

(Siden oppdateres)

 

Barnehage: 

 • Bli kjent med at samene er Norges urfolk, og bli kjent med samisk kultur 

          NRK Skole – Lærerike programmer og klipp 

 • Flagget: Farge, perle, sy det samiske flagget (6. Februar er nasjonal flaggdag) 

          Det samiske flagget – Wikipedia 

         Flagget

 • Lage samisk mat. Samisk mat kjennetegnes ved at alt høstes fra naturen og det er enkelt tilberedt. Forslag på mat og drikke: lag saft av geitrams, kok biđus, lag fisksuppe med laks, stek blodpannekaker, lag multekrem, bak samisk brød, reinskav, kok reinkjøtt, tunge og buljong 

          Lage samisk mat 

 • Samisk fortellerstund (inne, ute, ved bålet, i lavvu osv.)

          Fortelle/lese samiske eventyr,fortellinger  

 • Bli kjent med og syng/joik den samiske nasjonalsangen og/eller den samiske nasjonaljoiken 

          Nasjonaldag og nasjonale symboler - Sametinget 

cupcakes_ja_ivdneginttalat sámi leavgga ivnniiguin 1.-4 trinn: 

 • Arbeide med det samiske flagget; tegne, male, fargelegge, sy, perle. 

 • Bli kjent med og jobbe med joik og samisk musikk. Høre på personjoiker og joik om dyr. Joike for eksempel haren. 

          Joik i barnehagen | Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (kunstkultursenteret.no) 

 • Lag kalender med samisk tema 
 • Bli kjent med eller arbeide med noen samiske kulturelle elementer, som for eksempel gietka (komse), guksi, lávvu, lasso, klær 
 • Bli kjent med og syng/joik den samiske nasjonalsangen og/eller den samiske nasjonaljoiken 

          Nasjonaldag og nasjonale symboler - Sametinget 

 • Kaste lasso på reinhorn (el. noe annet)

 • Fortellerstund med samiske fortellinger og sagn 

 • Arbeide med samiske APPer 

          Search | Ovttas/Aktan/Aktesne 

  Lávvu ja boazu sárgojuvvon jikŋii

5.-7. trinn: 

 • Fortellerstund i lavvu, rundt bålet eller inne 

 • Disco med samisk musikk 

 • Samiske språk 

 • Bli kjent med eller arbeide med noen samiske kulturelle elementer, som for eksempel gietka (komse), guksi, lávvu, lasso, klær Spill samiske klær

 • Bli kjent med og syng/joik den samiske nasjonalsangen og/eller den samiske nasjonaljoiken 

          Nasjonaldag og nasjonale symboler - Sametinget 

 • Dramatisere en samisk fortelling, sagn 

 • Bli kjent med samiske ordtak

 • Jobbe med samiske stedsnavn 

 • Bli kjent med samiske artister. Ha en sang og joikestund. Har elevene egen joik? 

 • Lag samiske stasjoner med ulike tema som elevene rullerer mellom, for eksempel musikk, drama, duodji, mattradisjoner, fortellinger 

 • Bli kjent med duodji og lag et nålhus eller annen duodji 

          Duodji i grunnskolen | Ovttas/Aktan/Aktesne 

 • Hver elev lager et faktaark om samene, og presenterer dette for de andre elevene 

 • Delta på arrangementer 

 

        

8.-10. trinn: 

 • Samiske språk 

 • Bli kjent med og syng/joik den samiske nasjonalsangen og/eller den samiske nasjonaljoiken 

          Nasjonaldag og nasjonale symboler - Sametinget  Samisk joik | Ovttas/Aktan/Aktesne

 • Se på filmer 

 • Bli kjent med eller arbeide med noen samiske kulturelle elementer, som for eksempel gietka (komse), guksi, lávvu, lasso, klær, samisk kaffepose  

 • Jobbe med samiske dikt, fortellinger og eventyr 

 • Bli kjent med begrepet “Urfolk”. Hvem er urfolk, og hva er forskjellen på urfolk og andre.  

 • Bli kjent med og sy, lag samiske plagg, for eksempel luhkka 

 • Bli kjent med ulike samisk musikk og joik, og samiske artister 

          Joik i grunnskolen | Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (kunstkultursenteret.no) 

          Samenes joik | Skolerom.no 

          17. Samisk musikk - gjest: Viktor Bomstad • Musikklærer'n (spotify.com) 

 • Bli kjent med det samiske flagget og samiske flaggdagene 

           Nasjonaldag og nasjonale symboler - Sametinget 

 • Bli kjent med Sametingene i Norge, Finland og Sverige 

          Sametinget 

          Sámediggi (samediggi.fi) 

          Sametinget 

 • Delta på arrangementer

Videregående: 

 • Samiske språk 

 • Bli kjent med og syng/joik den samiske nasjonalsangen og/eller den samiske nasjonaljoiken 

 • Nasjonaldag og nasjonale symboler - Sametinget 

 • Se på urfolksfilmer

 • Jobbe med samiske symboler, klær,  veggmaleri o.l. 

 • Elevene samler inn fortellinger og skriver disse ned, klassen lager en egen bok med disse fortellingene. 

 • Lese og skrive om ulike samiske forfattere.  

 • Lytte til musikk eller enkle tekster på andre samiske språk enn eget, og se på likheter og forskjeller i de samiske språkene 

 • Bli kjent med institusjonene “Sámiráđđi”  og WINHEC

          Sámiráđđi — Sámiráđđi (saamicouncil.net) 

          Hjem (winhec.org) 

 • Slekt og slektsgransking

 • Bli kjent med Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid  

          Kommisjonen | UiT 

 

Les mer om samiske temaer og finn andre ressurser her: