Samisk i opplæringa

Vi arbeider innenfor hovedområdene lese- og skriveopplæring og muntlig språkutvikling. Dette innbefatter å styrke og fremme bruk av muntlig samisk i opplæringssystemet, kunnskap om flerspråklighet og  språkrevitalisering, og formidle kunnskap om lesing og skriving. Vi arbeider også med forsknings-
og utviklingsarbeid knyttet til disse fagområdene.