Nyheter

Alle nyheter

Kalender for 2023

Kaleanddar 2023

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa publiserer hvert år kalendere på nord-, lule- og sørsamisk. De er i word fil, og du kan selv sette inn bilder og skrive de ut.

Samiske pedagogiske fagdager

Godt og trygt læringsmiljø for samiske barn og unge og digitale verktøy i barnehage og skole

Scandic Nidelven hotell, Trondheim, 18.−19. oktober 2022 

Fagseminar for samiskopplæring

Netsam og Nasjonalt senter for samisk i opplæringa inviterer til et hybrid fagseminar for samisk opplæring 18.-19. mai i Kautokeino eller via streaming. Fagseminaret er på Diehtosiida i Kautokeino.

Fjernundervisningsseminar

Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Nasjonalt senter for samisk i opplæringa arrangerer fjernundervisningseminar for nordsamiske lærere 25. mai i Alta.

 

Hva skjer:

Aalkoealmetjh ööhpehtimmiekonferanse
21. mars, 11:00 til 23. mars, 12:00

SáMOS-konferanse “Unna olbmožiid dihtii”

Sametinget/SáMOS utviklingsprosjekt arrangerer konferanse i samarbeid med Sámi allaskuvla/Samisk