Nyheter

Alle nyheter

Samiske pedagogiske fagdager

Godt og trygt læringsmiljø for samiske barn og unge og digitale verktøy i barnehage og skole

Scandic Nidelven hotell, Trondheim, 18.−19. oktober 2022 

Fagseminar for samiskopplæring

Netsam og Nasjonalt senter for samisk i opplæringa inviterer til et hybrid fagseminar for samisk opplæring 18.-19. mai i Kautokeino eller via streaming. Fagseminaret er på Diehtosiida i Kautokeino.

Fjernundervisningsseminar

Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Nasjonalt senter for samisk i opplæringa arrangerer fjernundervisningseminar for nordsamiske lærere 25. mai i Alta.

 

Hva skjer:

konferánsa
18. oktober, 13:00 til 20. oktober, 13:00

Samiske pedagogiske fagdager

Konferanse
19. oktober, 11:00 til 21. oktober, 13:00

Nord-konferansen samisk og urfolk 2022

 

Påmeldingsfrister:

Forskjellige arrangementer
24. oktober, 13:00 til 30. oktober, 13:00

Samisk språkuke 2022