Språkuka 2021

Buorre giellavahkko! Buorre giellavahkku! Buerie gïele våhkoe! 

Webinar om fjernundervisning

Sámi lohkanguovddáš/Sáme låhkåmguovdásj/Saemien lohkemejarnge og Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer til webinar om språkundervisning som fjernundervisning onsdag 19. mai kl. 14.30-15.30.

Samisk barnehagekonferanse 2021

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa, Sámi allaskuvla og UiT Norges arktiske universitet i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark arrangerer Samisk barnehagekonferanse på Diehtosiida i Kautokeino 24.11.-25.11.2021.

Kalender for 2021

Vi har publisert en kalender for 2021 på nord-samisk med samiske flaggdager? Hent kalenderen her:

Viečča kaleandara dás: Kaleanddar 2021

Skrivebok med illustrasjoner

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa har utarbeidet en liten skrivebok med illustrasjoner for barneskolen. Illustrasjonene har forskjellige temaer og vi håper at dette vil gi skriveglede for barna.

Nye utgivelser Gielladåjma ÁGÅRij og Gïeledarjomh MAGE:se

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa publiserer bøkene Gielladåjma ÁGÅRij og Gïeledarjomh MAGE:se

 

Samiske pedagogiske fagdager

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa og Statpeds samiske avdeling, Samisk spesialpedagogisk støtte, skulle våren 2020 arrangere “Samiske pedagogiske fagdager”, men på grunn av c

Gïelevåhkoe 2020 - Podcast med Sig-Britt Persson

Gïelevåhkoe 2020 - Podcast med Sig-Britt Persson

Tjïrråejjie jïh Goevjåejjie/Sotlugg og Linlugg

Sider