Sámi lohkanguovddáš ja Ovttas čájehit oahpponeavvuid

Dihtet go ahte Sámi lohkanguovddáš ja Ovttas čájehit oahpponeavvuid skuvllaide, oahpahusásahusaide dahje konferánssain? Ásahusat sáhttet diŋgot oahpponeavvočájáhusa dahje logaldallamiid Ovttas.no siiddus dahje lohkanguovddážis.

Doaimmat Sámi álbmotbeaivái

Sámi lohkanguovddáš árvala dás muhtun bargguid Sámi álbmotbeaivvi oktavuođas.

Rijmmo - Biejjielåhkoe

Kaleanddar 2024

 

Sámi lohkanguovddáš almmuha dás sámegielat kaleandariid dán jahkái. Kaleandariidda sáhtát ieš bidjat govaid ja čálihit daid.

Giellavahkku 2023

Sámi lohkanguovddáš sávvá buohkaide buori giellavahkku 2023 ja bovdet searvat min giellavahkku doaimmaide:

Saemien kultuvregoerkese maanagïertesne jïh skuvlesne

Lullisámegielat veršvudna artihkalčoaggáldagas Sámi kulturipmárdus mánáidgárddis ja skuvllas lea viimmat ilbman namain Saemien kultuvregoerkese maanagïertesne jïh skuvlesne.

Árvalusat bargguide Sámi álbmot beaivvi oktavuođas

Sámi lohkanguovddáš árvala dás muhtun bargguid Sámi álbmotbeaivvi oktavuođas. Lihkku beivviin ja buorre bargomotka: Sámi álbmotbeaivái árvalusat

Kaleanddar 2023

Kaleanddar 2023

Sámi lohkanguovddáš lea dál almmuhan sámegielat kaleandariid 2023 jahkái. Kaleandariidda sáhtát ieš bidjat govaid ja daid sáhtát ieš čálihit.

Juovlakaleandar 2022

Sámi lohkanguovddáš lea hábmen juovlakaleandara 2022 adveantaáigái. Juohke beaivvi almmuhit mii ovtta luŋkka masa lea vejolaš searvat, sihke davvi-, julev- ja lullisámegillii.

Siiddut