Nuorra bargit

Sámi lohkanguovddážis leat leamaš nuorra bargit veahkkin maŋemus áiggiid. Bargun lea leamaš vuosttažettiin ordnet válmmasin spealuid maid Sámi lohkanguovddáš lea ráhkadan.

Sámi mánáidgárdekonferánsa 2021

Sámi lohkanguovddáš, Sámi allaskuvla ja UiT Norgga árktalaš universitehta lágidit ovttas Tromssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeddjiin Sámi mánáidgárdekonferánssa Diehtosiiddas Guovdageainnus 24.11.-25.11.2021.

Čállingirjjáš govaiguin

Sámi lohkanguovddáš lea ráhkadan čállingirjjáža mas leat govat iešguđetge fáttás.

Kaleanddar 2021

Viečča dás 2021 kaleandara masa sáhtát ieš bidjat govaid. Kaleandaris leat sámi leavgabeaivvit ja dat almmuhuvvo maiddái julev- ja lullisámegillii. 

 

Sámi kulturipmárdus mánáidgárddiin ja skuvllain

Maid sisttisdoallá sámi kulturáddejupmi? Oallugiidda soaitá leat čuolbman movt dainna fáttáin galgá bargat. Maid heive bargat dán ektui oahpahusas?

Sámi pedagogalaš fágabeaivvit

Mii fállat dal guokte webinara Sámi pedagogalaš fágabeaivviid olis. 

Psyhkalaš dearvvašvuođa máilmmibeaivvi 2020

Golggotmánu 10. b. lea psyhkalaš dearvvašvuođa máilmmibeaivi. Dán jagáš fáddá ja hástalus lea: leage áicil, čájet beroštumi ja “Jeara eambbo” #Jeara #Spør

Oahpporessursa dovdduid birra

Sámi lohkanguovddáš lea 2019:s ráhkadan plakáhta mas dovddut leat fáddán.

Ođđa spealut

Sámi lohkanguovddáš lea ráhkadan spealuid mat nannejit ee. máná giellaovdáneami, sátneriggodaga ja gielladiđolašvuođa. Spealut heivejit mánáidgárdái ja smávvaskuvladássái. Spealut leat davvi,- julev- ja lullisámegillii.

Siiddut