Saemien kultuvregoerkese maanagïertesne jïh skuvlesne

Lullisámegielat veršvudna artihkalčoaggáldagas Sámi kulturipmárdus mánáidgárddis ja skuvllas lea viimmat ilbman namain Saemien kultuvregoerkese maanagïertesne jïh skuvlesne.

Árvalusat bargguide Sámi álbmot beaivvi oktavuođas

Sámi lohkanguovddáš árvala dás muhtun bargguid Sámi álbmotbeaivvi oktavuođas. Lihkku beivviin ja buorre bargomotka: Sámi álbmotbeaivái árvalusat

Kaleanddar 2023

Kaleanddar 2023

Sámi lohkanguovddáš lea dál almmuhan sámegielat kaleandariid 2023 jahkái. Kaleandariidda sáhtát ieš bidjat govaid ja daid sáhtát ieš čálihit.

Juovlakaleandar 2022

Sámi lohkanguovddáš lea hábmen juovlakaleandara 2022 adveantaáigái. Juohke beaivvi almmuhit mii ovtta luŋkka masa lea vejolaš searvat, sihke davvi-, julev- ja lullisámegillii.

Giellavahkku gahčosat

Buorre giellavahkku buohkaide!

Sámi lohkanguovddáš bovdii olles giellavahkku searvat gahčošiidda. Mii leat vuorbádan girjevuoittu guhtege gahčosis, mii váldit oktavuođa vuitiiguin.

Sámi pedagoglaš fágabeaivvit

Buorre ja oadjebas oahppobiras sámi mánáide ja nuoraide ja digitála veahkkeneavvut mánáidgárddis ja skuvllas.

Scandic Nidelven hotealla, Troandim, golggotmánu 18.−19. beivviid 2022 

Fágaseminára sámi oahpahussii

Netsam ja Sámi lohkanguovddáš lágidit hybrida fágaseminára sámi oahpahussii miessemánu 18.-19.

Gáiddusoahpahusa seminára

Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji ja Sámi lohkanguovddáš bovdejit davvisámegielat gáiddusoahpaheddjiid seminárii miessemánu 25. beaivvi Álttas.

 

Siiddut