Ođđa spealut

Sámi lohkanguovddáš lea ráhkadan spealuid mat nannejit ee. máná giellaovdáneami, sátneriggodaga ja gielladiđolašvuođa. Spealut heivejit mánáidgárdái ja smávvaskuvladássái. Spealut leat davvi,- julev- ja lullisámegillii.

Gihpa guovttegielatvuođa birra

– Okta, guokte dahje máŋga giela, mánáid guovttegielat ovdáneami birra, mas sámegiella deattuhuvvo

Lihkku mánáidgárdebeivviin 2020 - “Iešguđetláganat ovttas”!

Dán jagi deattuhuvvo movt gullevašvuođa čalmmustahttin čuohcá mánáidgárddi kvalitehtii.

Sámi álbmotbeaivi

Lihkku sámi álbmotbeivviin!

 

Dás sáhtát viežžat dieđuid álbmotbeaivvi birra:

 

Ovttas.no siiddus: http://prod.ovttas.no/nb/0602

Ođđa oahpahusláhka árvalus

Oahppoláhkalávdegoddi lea válbmen árvalusa ođđa oahpahusláhkii, NOU 2019:23 Ny opplæringslov. Čielggadus čájeha dálaš oahppoláhka oktan láhkačilgehusaiguin lea máŋggaládje doaibmi láhkaásahus, muhto ahte das maiddái leat hástalusat.

Kaleanddar 2020

Sámi lohkanguovddáš lea ráhkadan kaleandara 2020 jahkái. Viečča dan dás:

 

Sámi lohkanguovddáža juovlakaleanddar

Dán jagi juovlakaleandaris almmuhit beaivválaččat muhtun dadjanvugiid ja sátnevádjasii

Reálafágaáŋgiruššan: Matematihka bargoseminára mánáidgárddiide

Guovdageainnu ja Kárášjoga suohkaniid reálfágaáŋgiruššama oktavuođas lágiduvvo matematihka bargoseminára mánáidgárddiide. Seminára lea rabas buohkaide.

 

Siiddut