Filtrer etter år

Ođđa oahpahusláhka árvalus

Oahppoláhkalávdegoddi lea válbmen árvalusa ođđa oahpahusláhkii, NOU 2019:23 Ny opplæringslov. Čielggadus čájeha dálaš oahppoláhka oktan láhkačilgehusaiguin lea máŋggaládje doaibmi láhkaásahus, muhto ahte das maiddái leat hástalusat.

Kaleanddar 2020

Sámi lohkanguovddáš lea ráhkadan kaleandara 2020 jahkái. Viečča dan dás:

 

Sámi lohkanguovddáža juovlakaleanddar

Dán jagi juovlakaleandaris almmuhit beaivválaččat muhtun dadjanvugiid ja sátnevádjasii

Reálafágaáŋgiruššan: Matematihka bargoseminára mánáidgárddiide

Guovdageainnu ja Kárášjoga suohkaniid reálfágaáŋgiruššama oktavuođas lágiduvvo matematihka bargoseminára mánáidgárddiide. Seminára lea rabas buohkaide.

 

Reálafágaáŋgiruššan: Matematihka bargoseminára vuođđoskuvlla oahpaheddjiide

 

Guovdageainnu ja Kárášjoga suohkaniid reálfágaáŋgiruššama oktavuođas lágiduvvo matematihka bargoseminára vuođđoskuvlla oahpaheddjiide. Seminára lea rabas buohkaide.

 

Maid mearkkaša máhttit matematihka? 

Viečča dás gihppaga Matematihkaipmárdusa kárten, oahpaheddjide bargoreaidu mii lea jorgaluvvon davvisámegillii. 

Čuovvolahttin Sámegiela lohkama nationála geahččalemiin

Sámi lohkanguovddáš fállá skuvllaide čuovvolahttin-kurssa čavčča Nationála geahččalemiin sámegiela lohkamis 5. ceahkkái ja 8. ja 9. ceahkkái.

Gielladoaibma giellavahkkui

Giellavahkku oktavuođas Sámi lohkanguovddáš hástala buohkaid geavahit sámegiela veaháš eanet. Danne árvalit dán vahkku juohke beaivvi ovtta giellastohkosa didjiide. Giellastohkosat almmuhuvvojit davvi-, julev-, ja lullisámegillii.

Dovddut plakáhtas

Riikkaidgaskasaš eamiálbmotgiella jagi – IYIL 2019 oktavuođas, háliida Sámi lohkanguovddáš čalmmustahttit sániid mat čatnasit dovdduid čilgemii. Mii leat ráhkadan plakáhta ámadajuin ja sániin mat čájehit iešguđetlágan dovdduid.

Siiddut