juovlamánu 17. beaivi 2019

Álgosiidu

Oahppoláhkalávdegoddi lea válbmen árvalusa ođđa oahpahusláhkii, NOU 2019:23 Ny opplæringslov. Čielggadus čájeha dálaš oahppoláhka oktan láhkačilgehusaiguin lea máŋggaládje doaibmi láhkaásahus, muhto ahte das maiddái leat hástalusat. Ođđa láhkaárvalusa galgá boahtit dáláš láhkaárvalusa sadjái. Lávdegoddi árvala maiddái prinsihpaid njuolggadusaid stivremii mat sáhttet dahkat ahte láhka ja láhkačilgehusat leat ovddosgulvui buorit ja beaktilis doaibmabijut vuođđooahpahusa stivremii.  

 

Loga áššis eanet dáppe:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2682434/

https://www.opplaringslovutvalget.no/nyheter/nou-en-er-overlevert-til-statsraden/?fbclid=IwAR3uXtQPwVln4mcZSIdjQNrjand0qJqJTjUWu6TVkElNliC1M6QtoLUEu1M