Kurssat

Sámi lohkanguovddáš fállá kurssaid, ráđđeaddima ja bagadallama mii heivehuvvo mánáidgárdde- ja vuođđoskuvlla dássái, ja maiddái joatkkaoahpahussii.

Vállje fáttá dás dahje árval ieš makkár kursii lea beroštupmi:

Kurssat:

 • Mánáid njálmmálaš giellaovdáneapmi | M/S*
 • Ráhkkanit oahppat ja čállit | M/S
  - Movt bargat mánáidgárddis ja skuvllas gielalaš diđolašvuođa ovddidit
 • Movt oahpahit sámegiela lohkat ja čállit smávvaskuvllas | Sá
 • Lohkanstrategiijat ja oahppanstrategiijat | S
  - Movt ávkin atnit lohkan- ja čállinmáhtu oahpadettiin fágaid
 • Movt sáhttá bargat lohkamiin ja čállimiin bajit dásiin | S-g-n-j
  - Viidáseappot ovdánahttit lohkan ja čállima
  - Strategiijaid oahppat eambbo lohkat ja čállit
 • Movt oažžut movtta čállit sámegillii | M/S
  - Smávvaskuvlla dásis gitta bajit dásiide
 • AGOR/MAGE (TRAS) kursa mánáidgárddiide | M/Sá
 • Digitála oahpponeavvut ja resurssat | M/S
  - Vejolaš vuogit ja čovdosat
  - Du prošeakta: movt bargat?
 • Giellalávgunmetodihkkakursa | M/S
 • Gáiddusoahpahusmetodihkka | Vuođđoskuvlii ja joatkkaskuvlii

*Čilgehusat makkár oahpahusdássái fáttát sohpet: S: Skuvla á: Álgodássi g: Gaskadássi j: Joatkkaoahpahus n: Nuoraidskuvla m: Mánáidgárdi

Jus leat eará sávaldagat go mat dás čužžot, de sáhttá diŋgojumi bokte heivehit kurssaid, sihke fáttáid ja áiggi dáfus. Kurssat sáhttet bistit moatti diimmus gitta moatti beaivái. Fáttát sáhttet leat áššit mat gusket oppalaččat sámegiela lohkan- ja čállinoahpahussii dahje čiekŋudit dihto áššiide mat gullet dasa. Maiddái fáttát mat dorjot lohkan- ja čállinoahpahusa gullet dán vuollái. Eará guovddáš fáttát sáhttet leat guovttegielalašvuohta ja giellaoahpahus.

Ulbmiljoavkkut:

 • Mánáidgárdebargit, mánáidgárdeoahpaheaddjit, oahpaheaddjit, skuvlajođiheaddjit
 • Mánáidgárde- ja skuvlaeaiggádat
 • Oahppofáluheaddjit
 • Ovddasvástideaddji eiseválddit
 • Eará berošteaddjit

Oahpahusgiella: Sámegiella/Dárogiella

Váldet oktavuođa telefovnna bokte +47 78448621 dahje e-poasta bokte: lohkanguovddas@samas.no