Kurs

Kurstilbud

Vi tilbyr kurs, rådgivning og veiledning som tilpasses alle nivåer, fra barnehage til høyere utdanning. Temaene kan være generelt om lese- og skriveopplæring på samisk, eller ta for seg spesielle temaer innen dette, her¬under temaer som støtter opp under lese- og skriveopplæring. Dersom dere ønsker kurs innen andre temaer enn de som er listet opp her, så ta gjerne kontakt med oss og be oss å holde kurs slik at dere får den kunn¬skapen dere trenger. Kursene kan vare fra et par timer til to- eller tredagerskurs.

 

Kursforslag

  • Barns muntlige språkutviklling                
  • Forberedelse til å lese og skrive            
  • Begynnerlesing og –skriving – hvordan arbeide i småskoletrinnet          
  • Lesestrategier – hvordan kunne nyttiggjøre seg av lese- og skriveferdighetene
  • Hvordan kan vi arbeide med lesing og skriving på høyere trinn    
  • Hvordan få motivasjon til å skrive på samisk                                     
  • Hvordan er språkutviklingen hos tospråklige barn                           
  • Digitale læremidler/læringsressurser