Om oss

"Samisk i alles tanker, munn og hånd"

Senter for samisk i opplæringen er et ressurssenter spesielt rettet mot opplæringssystemet fra barnehagestadiet til høgere utdanning. Senter for samisk i
opplæringen arbeider vidt for å fremme muntlig og skriftlig bruk av samisk i befolkningen.

Vi arbeider innenfor hovedområdene lese- og skriveopplæring og muntlig språkutvikling. Dette innbefatter å styrke og fremme bruk av muntlig samisk i opplæringssystemet, kunnskap om flerspråklighet og  språkrevitalisering, og formidle kunnskap om lesing og skriving. Vi arbeider også med forsknings-
og utviklingsarbeid knyttet til disse fagområdene.