Mijá birra

“Sámegiella gájkaj ájádusán, njálmen ja giedan”

Sáme låhkåmguovdásj la resurssaguovdásj mij sierraláhkáj barggá åhpadusvuogádahkaj buorren, mánájgárdij rájes gitta alep oahpo rádjái. Sáme låhkåmguovdásj barggá vijddát ávdedit tjálalasj ja njálmálasj sámegiela anov sámij gaskan.

Oajvvesuorgge låhkåmguovdátjin le låhkåm- ja tjállemåhpadus ja njálmálasj giellaadno. Dasi gullu nannit ja åvdedit sámegiela njálmálasj giellaanov åpadussuorgen, fállat moattegielalasj máhtudagáv ja giellaælládimev ja diedojit juohket låhkåm- ja tjállemmáhtudagá birra fáhkasuorgen.
Mij aj barggap dutkam- ja åvddånattembargoj ma gulluji dájda fáhkasuorgijda.

Ruhtadibme boahtá Sámedikkis, Ådåstuhttem-, háldadus- ja girkkodepartementas ja Máhtudakdepartementas.