Mandat

Senter for samisk i opplæringen vil

  • fremme og øke lesekompetansen innen den samiske befolkningen.
  • stimulere opplæringsinstitusjonenes interesse for og kompetanse i å utvikle en interessant, aktuell og systematisk lese- og skriveundervisning og dertil­hørende undervisningsmateriell.
  • lage analyse- og veiledningsmateriell som gir læreren, eleven, foreldrene og opplærings­systemet kunnskap om elevenes lese- og skriveferdigheter.
  • samarbeide med nasjonale og internasjonale lesesentre.
  • initiere og organisere forskningsprosjekter og delta i master- og doktorgradsstudier.
  • gi opplæringssystemets institusjoner informasjon om saker relatert til lese- og skriveundervisning.
  • samarbeide med forskjellige instanser om språkopplæringssaker i hele Sápmi.
  • samarbeide med andre urfolks- og minoritetsinstitusjoner i forbindelse med opplæringsspørsmål.