Sámegiela oahpahus

Sámi lohkanguovddáš lea resursaguovddáš mii erenoamážit bargá
oahpahusvuogádahkii buorrin, mánáidgárddi rájes gitta alit oahpu
dási rádjai. Sámi lohkanguovddáš bargá viidát ovddidit njálmmálaš ja čálalaš
sámegielgeavaheami álbmogis.