golggotmánu 29. beaivi 2019

Álgosiidu

Sámi lohkanguovddáš fállá skuvllaide čuovvolahttin-kurssa čavčča Nationála geahččalemiin sámegiela lohkamis 5. ceahkkái ja 8. ja 9. ceahkkái.

Čuovvolahttin-kurssas geahččat lagabui teavsttaid, bargobihtáid ja bohtosiid mat ledje Sámegiela lohkama nationála geahččalemiin 2019 ja movt skuvllat sáhttet bargat lohkangálggaid ovddidemiin. Sámegiela lohkama nationála geahččaleamit galget fátmmastit lohkama vuođđogálgan buot fágain, danne kursa heive buot oahpaheddjiide ja jođiheddjiide.

Váldet oktavuođa Sámi lohkanguovddážiin gulahallat eanet: lohkanguovddas@samiskhs.no dahje tlf.:78448426.

 

Oppfølging av Nasjonale prøver i lesing, samisk

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa tilbyr kurs i oppfølging av resultatene av årets Nasjonale prøver i samisk lesing for 5. trinn og 8. og 9. trinn.

På kurset vil vi se nærmere på tekstene, oppgavene og resultatene på årets gjennomførte prøver, og hvordan skoler kan jobbe mer medå fremme leseferdigheter.

For mer informasjon ta kontakt med Nasjonalt senter for samisk i opplæringa på e-post: lohkanguovddas@samiskhs.no eller telefon 78448426.