Giellavahkko 2021

Buorre giellavahkko! Buorre giellavahkku! Buerie gïele våhkoe! Sáme låhkåmguovdásj sávvá gájka sámegielagijda ja iehtjádijda gudi sámegielajs berusti gielalasj giellavahkov.

Gulldalit ja duodjuhit – jieddnáslåhkåm Ájluovtan ja Bådådjon

Gulldalit ja duodjuhit – jieddnáslåhkåm Ájluovtan ja Bådådjon

Giellalávggommánájgárde

Giellalávggommánájgárde/Språkbadsbarnehager

Sáme kultuvrradádjadus mánájgárdijn ja skåvlåjn

Mij la sáme kultuvrradádjadusá sisadno? Moaddása máhtti vásedit dav tjuolmman gåktu dajna tiemájn barggat. Majna hiehpá åhpadusán barggat dán gáktuj?

Rijmmo 2021

Viettja rijmov 2021 dánna.

Sáme låhkåmguovdásj almot girjijt Gielladåjma ÁGÅRij ja Gïeledarjomh MAGE:se

Sáme låhkåmguovdásj almot girjijt Gielladåjma ÁGÅRij ja Gïeledarjomh MAGE:se

 

Pages