Biebmoquiz

Mis lei mannan bearjadaga girječájáhus Sámi allaskuvlla Dutkkanbeivviid olis. Doppe lei mis quiza masa serve 66 olbmo. Giitit buohkaid geat serve ja ledje min doaluin! Dás almmuhit 3 vuoiti ja quiza vástádusaid:

 

Appat sámegillii

Mii leat čohkken appaid dása mat leat sámegillii dahje main lea sámi fáddá.  Dá ii leat árvvoštallan, nu ahte fertet ieš geahččalit makkárat appat leat!

 

 

AÁBC

Rávagihppagat lohkama váras

"Astta lohkat ruovttus" lea okta rávagihppagiin maid sáhtát lohkat davvisámegillii FUG (Vuođđooahpahusa váhnenlávdegoddi) ruovttusiidduin. Mana iskame makkár rávagihppagat doppe leat:

Spábbačiekčantearpmat sámegillii

Spábbačiekčantearpmat sámegillii

Johan Áslat vuittii čállingilvvus

Gaskadási čállingilvu lea loahpahuvvon ja vuoitit leat vuorbáduvvon. Son gii vuittii lohkanbreahta vuorbádeamis lei guđat luohka bárdni Johan Áslat Oskal Guovdageainnu mánáidskuvllas. Son lei čállán juoŋasteami birra.

Loga neahtas dieđuid

Sámi lohkanguovddáš lea viimmat ožžon ođđa neahttasiiddu. Dasa mii čohkke áššáigullevaš ja áigeguovdilis dieđuid sámegiela birra mánáidgárddiin ja oahpahusásahusain. Ohcet dieđuid bajilčállagiid vuolde.

Oahppu mánáidgárddebargiide

Kompass lea Sámi mánáidgárddiid veahkkebargiid ja fágabargiid gelbbolašvuođa lokte.

Siiddut